Protugan 50 SC

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Selektivni, zemljišni herbicid namijenjen za suzbijanje travnih korovnih vrsta u mekim sortama pšenice i ozimom ječmu, te krmnim travama i rotkvici za proizvodnju sjemena.
Registarski broj UP/I-320-20/08-01/410
Vlasnik registracije ADAMA AGAN Ltd.
Distributeri Danon d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo, travnjaštvo
Način djelovanja kontaktno, zemljišno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Izoproturon33634123-59-6500,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Ozimi ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: 90 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se u proljeće nakon nicanja usjeva (post-em) u stadiju razvoja od 3 lista do punog busanja (BBCH 13, 21 i 25). Najbolja učinkovitost postiže se kada se sredstvo primjenjuje od faze nicanja korova do faze razvoja 1-3 lista korova. Manje količine 1,6-2,0 l/ha koriste se na lakšim tlima; veće količine 2,0-2,4 l/ha koriste se na težim tlima koja sadrže do 20% gline. Utrošak vode 200-600 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Za suzbijanje travnih korovnih vrsta mišjeg repka (Alopecurus myosuroides), vlasnjača (Poa spp.) i obične slakoperke (Apera spica-venti).

Livadna vlasulja
(Festuca pratensis)
Karenca: 90 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se u jesen (rujan/listopad) na zasijane kulture i vlažno tlo. Djeluje i na divlju zob (Avena fatua). Učinkovitost sredstva osjetit će se kod ponovne sjetve u slijedećoj godini. Utrošak vode 200-600 l/ha vode.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Za suzbijanje travnih korovnih vrsta mišjeg repka (Alopecurus myosuroides), vlasnjača (Poa spp.) i obične slakoperke (Apera spica-venti).

Stoklasa za proizvodnju sjemena
(Bromus spp.)
Karenca: 90 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se u jesen na vlažnom tlu u stadiju početka nicanja kulture (u stadiju razvoja od 2 do 3 izdanka). Stoklasa (Bromus spp.) osjetljiv je na izoproturon u ranoj fazi, osjetljiviji od tipa sitchensis. Strogo se pridržavati stadija razvoja od 2 do 3 izdanka za primjenu. Kod primjene na erozivnom tlu potrebno je primijeniti količinu do 2 l/ha (maksimalno 1 kg izoproturona/ha).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Za suzbijanje travnih korovnih vrsta mišjeg repka (Alopecurus myosuroides), vlasnjača (Poa spp.) i obične slakoperke (Apera spica-venti).

Ljulj za proizvodnju sjemena
(Lolium spp.)
Karenca: 90 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon žetve na vlažnom tlu prije sjetve ili u ranim stadijima razvoja kulture. Učinkovitost sredstva osjetit će se kod ponovne sjetve engleskog ljulja u slijedećoj godini. Kod primjene sredstva u engleskom ljulju neke vrste mogu pokazivati stanovitu osjetljivost (zastoj u rastu). Krmne kulture su osjetljivije od travnjačkih kultura. O osjetljivosti kultura raspitati se u sjemenarskim zavodima. Kod primjene na erozivnom tlu potrebno je primijeniti količinu do 2 l/ha (maksimalno 1 kg izoproturona/ha). Utrošak vode 200-600 l/ha vode.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Za suzbijanje travnih korovnih vrsta mišjeg repka (Alopecurus myosuroides), vlasnjača (Poa spp.) i obične slakoperke (Apera spica-venti).

Klupčasta oštrica za proizvodnju sjemena
(Dactylis glomerata)
Karenca: 90 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se u jesen na vlažnom tlu u mladim usjevima u količini 2,0 l/ha kod stadija razvoja kulture 1-2 lista i 2,4 l/ha kod stadija razvoja kulture 2-3 lista. Djeluje i na divlju zob (Avena fatua).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Za suzbijanje travnih korovnih vrsta mišjeg repka (Alopecurus myosuroides), vlasnjača (Poa spp.) i obične slakoperke (Apera spica-venti).

Rotkvica za proizvodnju sjemena
(Raphanus sativus L.)
Karenca: 90 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se od stadija razvoja 2 lista kulture i prije stadija intenzivnog razvoja korijena. Selektivnosti sredstva pogoduju nešto sušnija razdoblja, kako kutikula (odrvenjelo tkivo) rotkvice ne bi dopustila prodiranje sredstva u list. PROTUGAN 50 SC predviđen je samo za primjenu u nekim varijetetima (francuski) koji ga dovoljno dobro toleriraju. Drugi varijeteti (rotkva iz staklenika, neki japanski varijeteti, određeni hibridi i dr.) uopće ne podnose PROTUGAN 50 SC; uzrokuje njihovo odumiranje. O osjetljivosti varijeteta raspitati se u sjemenarskim zavodima. Učinkovitost i selektivnost sredstva PROTUGAN 50 SC u rotkvici za proizvodnju sjemena više ovise o klimatskim prilikama u trenutku primjene nego o količini. Kod primjene sredstva PROTUGAN 50 SC u varijetetima koji ga dobro podnose može doći do prolazne fitotoksičnosti (sprženost lista), ali ubrzo počinje rasti novo lišće za razliku od divlje rotkve. Primjena sredstva PROTUGAN 50 SC na razvijenoj divljoj rotkvi uzrokuje opadanje lišća. Kod biljaka u stadiju razvoja busanja, zapaža se određeno zaostajanje u razvoju koje ne utječe na daljnji razvoj. Utrošak vode 200-600 l/ha vode.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Za suzbijanje travnih korovnih vrsta mišjeg repka (Alopecurus myosuroides), vlasnjača (Poa spp.) i obične slakoperke (Apera spica-venti).

Pšenica obična (meka)

Karenca: 90 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se u proljeće nakon nicanja usjeva (post-em) u stadiju razvoja od 3 lista do punog busanja (BBCH 13, 21 i 25). Najbolja učinkovitost postiže se kada se sredstvo primjenjuje od faze nicanja korova do faze razvoja 1-3 lista korova. Manje količine 1,6-2,0 l/ha koriste se na lakšim tlima; veće količine 2,0-2,4 l/ha koriste se na težim tlima koja sadrže do 20% gline. Utrošak vode 200-600 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: za suzbijanje travnih korovnih vrsta mišjeg repka (Alopecurus myosuroides), vlasnjača (Poa spp.) i obične slakoperke (Apera spica-venti)

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
S 13Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane
S 2Čuvati izvan dohvata djece
S 35Ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloženi na siguran način
S 36/37Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice
R 40Ograničena saznanja o kancerogenim učincima
S 46Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik
R 50/53Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi
S 57Koristiti odgovarajuću ambalažu kako bi se spriječilo zagađivanje okoliša

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 2Zbog zaštite podzemnih voda/vodenih organizama ne upotrebljavati na (navodi se tip tla ili drugi posebni uvjeti) tlu.
SPo 2Nakon uporabe sredstva oprati zaštitnu odjeću.
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPe 7Ne primjenjivati u vrijeme parenja ptica.

Važni datumi

Datum registracije 16.6.2011.
Registracija važi do 30.9.2016.
Krajnji rok za prodaju zaliha 31.3.2017.
Krajnji rok za primjenu zaliha 30.9.2017.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/08-01/41016.06.201130.09.2016
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/08-01/41025.09.2014
Ukidanje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/08-01/41024.08.2016