Prosaro 250 EC

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kontaktno-sistemični fungicid za folijarno suzbijanje biljnih bolesti na pšenici, ječmu, ozimoj raži, zobi i uljanoj repici.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/172
Vlasnik registracije BAYER AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno i sistemično
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Protiokonazol745178928-70-6125,00 g/lec.europa.eu
Tebukonazol494107534-96-3125,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 42 dana
pepelnica
(Blumeria = Erysiphe graminis)
Primjena: 0,75-1,0 l/ha iznosi 75-100 ml u 20-40 l vode na 1000 m2. Za smanjenje zaraze paleži klasa potrebno je obaviti tretiranje višom preporučenom količinom sredstva početkom cvatnje. Sredstvo se smije primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini;
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Smanjenje zaraze uzročnicima paleži klasa (Fusarium spp.);

smeđa pjegavost lista
(Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola )
Primjena: 0,75-1,0 l/ha iznosi 75-100 ml u 20-40 l vode na 1000 m2. Za smanjenje zaraze paleži klasa potrebno je obaviti tretiranje višom preporučenom količinom sredstva početkom cvatnje. Sredstvo se smije primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini;
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Smanjenje zaraze uzročnicima paleži klasa (Fusarium spp.);

smeđa hrđa
(Puccinia recondita)
Primjena: 0,75-1,0 l/ha iznosi 75-100 ml u 20-40 l vode na 1000 m2. Za smanjenje zaraze paleži klasa potrebno je obaviti tretiranje višom preporučenom količinom sredstva početkom cvatnje. Sredstvo se smije primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini;
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Smanjenje zaraze uzročnicima paleži klasa (Fusarium spp.);

Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: 42 dana
pepelnica
(Blumeria = Erysiphe graminis)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 0,75-1,0 l/ha iznosi 75-100 ml u 20-40 l vode na 1000 m2.

smeđa hrđa
(Puccinia hordei)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 0,75-1,0 l/ha iznosi 75-100 ml u 20-40 l vode na 1000 m2.

siva pjegavost
(Rhynchosporium secalis)
Primjena: Za suzbijanje sive pjegavosti ječma na osjetljivim sortama treba primjeniti višu preporučenu količinu sredstva.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 0,75-1,0 l/ha iznosi 75-100 ml u 20-40 l vode na 1000 m2.

mrežasta pjegavost
(Pyrenophora teres)
Primjena: Za suzbijanje mrežaste pjegavosti ječma na osjetljivim sortama treba primjeniti višu preporučenu količinu sredstva.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 0,75-1,0 l/ha iznosi 75-100 ml u 20-40 l vode na 1000 m2.

Ozima raž
(Secale cereale)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
pepelnica
(Blumeria = Erysiphe graminis)
Primjena: Primjeniti najkasnije do mliječne zrelosti zrna preventivno ili odmah nakon pojave prvih simptoma. Sredstvo se smije primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini;
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Smanjuje pojavu parazitskog polijeganja (Tapesia spp. sin. Pseudocercosporela herpotrichoides).

smeđa hrđa
(Puccinia recondita)
Primjena: Primjeniti najkasnije do mliječne zrelosti zrna preventivno ili odmah nakon pojave prvih simptoma. Sredstvo se smije primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini;
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Smanjuje pojavu parazitskog polijeganja (Tapesia spp. sin. Pseudocercosporela herpotrichoides).

smeđa hrđa
(Puccinia hordei)
Primjena: Primjeniti najkasnije do mliječne zrelosti zrna preventivno ili odmah nakon pojave prvih simptoma. Sredstvo se smije primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini;
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Smanjuje pojavu parazitskog polijeganja (Tapesia spp. sin. Pseudocercosporela herpotrichoides).

siva pjegavost
(Rhynchosporium secalis)
Primjena: Primjeniti najkasnije do mliječne zrelosti zrna preventivno ili odmah nakon pojave prvih simptoma. Sredstvo se smije primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini;
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Smanjuje pojavu parazitskog polijeganja (Tapesia spp. sin. Pseudocercosporela herpotrichoides).

Zob
(Avena sativa)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
narančasta hrđa
(Puccinia coronata)
Primjena: Sredstvo se smije primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini i to najkasnije do početka cvatnje. Za suzbijanje narančaste hrđe (Puccinia coronata) sredstvo se primjenjuje odmah nakon pojave prvih znakova bolesti. U slučaju ponovne zaraze sredstvo se može ponovo primjeniti nakon 2-3 tjedna. Ako se primjenjuje kod uznapredovale zaraze, djelovanje sredstva će biti slabije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Za smanjenje pojave parazitskog polijeganja (Tapesia spp. sin. Pseudocercosporella herpotrichoides) tretirati u proljeće odmah nakon pojave znakova bolesti od početka vlatanja do pojave drugog koljenca (BBCH 30-32);

pepelnica
(Blumeria = Erysiphe graminis)
Primjena: Sredstvo se smije primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini i to najkasnije do početka cvatnje.Za suzbijanje pepelnice (Blumeria graminis) sredstvo se primjenjuje odmah nakon pojave prvih znakova bolesti. Ako pritisak bolesti ostane visok, primjena se može ponoviti.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Za smanjenje pojave parazitskog polijeganja (Tapesia spp. sin. Pseudocercosporella herpotrichoides) tretirati u proljeće odmah nakon pojave znakova bolesti od početka vlatanja do pojave drugog koljenca (BBCH 30-32);

Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: 56 dana
phoma
(Phoma spp.)
Primjena: Za suzbijanje suhe truleži korijena i stabljike (Phoma spp.) sredstvo se primjenjuje u jesen odmah nakon prve pojave znakova bolesti. Ponoviti primjenu u kasnu jesen/zimu ako se simptomi bolesti vrate.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

bijela trulež
(Sclerotinia sclerotiorum)
Primjena: Za suzbijanje bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) sredstvo se primjenjuje u ranoj fazi cvatnje ili u punom cvatu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

svijetla pjegavost
(Pyrenopeziza brassicae)
Primjena: Za suzbijanje svjetle pjegavosti (Pyrenopeziza brassicae) sredstvo se preventivno primjenjuje u jesen/zimu (obično od kraja listopada do početka prosinca). Naknadno prskanje može biti potrebno u rano proljeće kada počinje izduživanje stabljike, ovisno o razvoju bolesti.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Kukuruz
(Zea mays)
Karenca: 35 dana
palež klasa
(Fusarium spp.)
Primjena: Primjenjuje se za suzbijanje paleži klasa (Fusarium sp.) i smanjenje mikotoksina u količini 1 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha. Može se primijeniti 2 puta u vegetaciji u razmaku od 14 dana između tretiranja.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Za tretiranje kukuruza (osim kukuruza za sjemensku proizvodnju) sredstvo se primjenjuje u fazi od razvoja drugog koljenca (BBCH 32) do kraja cvatnje (BBCH 69). Za tretiranje kukuruza za sjemensku proizvodnju sredstvo se primjenjuje u fazi od razvoja drugog koljenca (BBCH 32) do početka pojave vidljivih zrna (BBCH 71).

Pšenoraž
(Triticosecale sativum)
Karenca: 35 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
palež klasa
(Fusarium spp.)
Primjena: Primjena: u dozi od 1 L/ha te uz primjenu 200-400 L/ha vode. Sredstvo se primjenjuje u fazi od drugog koljenca do kraja cvatnje (BBCH 30-69). Sredstvo se može primijeniti dva puta tijekom vegetacije.
pepelnica
(Erysiphe graminis)
Primjena: Primjena: u dozi od 1 L/ha te uz primjenu 200-400 L/ha vode. Sredstvo se primjenjuje u fazi od drugog koljenca do kraja cvatnje (BBCH 30-69). Sredstvo se može primijeniti dva puta tijekom vegetacije.
smeđa pjegavost lista
(Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola )
Primjena: Primjena: u dozi od 1 L/ha te uz primjenu 200-400 L/ha vode. Sredstvo se primjenjuje u fazi od drugog koljenca do kraja cvatnje (BBCH 30-69). Sredstvo se može primijeniti dva puta tijekom vegetacije.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H315Nadražuje kožu.
H361Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na neroneno dijete .
H411Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P281Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 16.1.2007.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/06-01/172 16.01.200731.12.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/17221.05.2012
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1214.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/17230.07.2015
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/17228.02.2017
Proširenje registracije sredstva za male namjeneUP/I-320-20/19-03/1713.09.2019