Proradix

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva PRORADIX je mikrobiološki fungicid na osnovi bakterije Pseudomonas sp. (soj DSMZ 13134). Bakterija naseljava korijen i rizosferu te sprječava razvoj patogena u tlu, naročito gljiva Rhizoctonia solani i Helminthosporium solani.
Registarski broj UP/I-320-20/16-03/281
Vlasnik registracije SP Sourcon Padena GmbH

Dodatni podaci

Formulacija sredstva močivo prašivo
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, povrćarstvo
Način djelovanja antagonizam, inducirana otpornost
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
PABX (Polimerno vezani materijal) 15µ/PE (Polietilen) 90µ5,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PABX (Polimerno vezani materijal) 15µ/PE (Polietilen) 90µ10,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PABX (Polimerno vezani materijal) 15µ/PE (Polietilen) 90µ20,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PABX (Polimerno vezani materijal) 15µ/PE (Polietilen) 90µ40,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PABX (Polimerno vezani materijal) 15µ/PE (Polietilen) 90µ50,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PABX (Polimerno vezani materijal) 15µ/PE (Polietilen) 90µ60,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PABX (Polimerno vezani materijal) 15µ/PE (Polietilen) 90µ80,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PABX (Polimerno vezani materijal) 15µ/PE (Polietilen) 90µ100,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PABX (Polimerno vezani materijal) 15µ/PE (Polietilen) 90µ200,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PABX (Polimerno vezani materijal) 15µ/PE (Polietilen) 90µ24,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PABX (Polimerno vezani materijal) 15µ/PE (Polietilen) 100µ300,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PABX (Polimerno vezani materijal) 15µ/PE (Polietilen) 100µ500,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PABX (Polimerno vezani materijal) 15µ/PE (Polietilen) 100µ750,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PABX (Polimerno vezani materijal) 15µ/PE (Polietilen) 100µ1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Pseudomonas sp. Strain DSMZ 131343,00 %ec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Krumpir (gomolji)
(Solanum tuberosum)
Karenca: 90 dana za kasne sorte; 80 dana za srednje rane sorte; 65 dana za rane sorte
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
rizoktonija
(Rhizoctonia solani)
Primjena: Sredstvo se nanosi na gomolje u količini od 60 g/ha (4 x 1012 cfu/ha) ili u količini od 2 g/100 kg (1,32 x 1011 cfu) sjemenskog krumpira, ovisno o načinu primjene. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: jedanput na istim gomoljima. Način primjene: Sredstvo PRORADIX se na krumpiru primjenjuje prije sadnje ili tijekom sadnje. Kod primjene tijekom sadnje, sredstvo se primjenjuje prskanjem gomolja strojevima (prskalicama) namještenima ili ugrađenima u poluautomatske ili automatske sadilice. Kod takvog načina primjene sredstvo se koristi u količini od 60 g/ha, uz utrošak škropiva od 60-100 l/ha. Sredstvo se na krumpiru može primijeniti i pomoću zatvorenih automatskih sustava (Mafex) kod kojih se koristi ultra niski utrošak škropiva (ULV, 2-4 L), na otvorenom ili u zatvorenom prostoru.

srebrolikost gomolja
(Helminthosporium solani DUR. & MONT.)
Primjena: Sredstvo se nanosi na gomolje u količini od 60 g/ha (4 x 1012 cfu/ha) ili u količini od 2 g/100 kg (1,32 x 1011 cfu) sjemenskog krumpira, ovisno o načinu primjene. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: jedanput na istim gomoljima. Način primjene: Sredstvo PRORADIX se na krumpiru primjenjuje prije sadnje ili tijekom sadnje. Kod primjene tijekom sadnje, sredstvo se primjenjuje prskanjem gomolja strojevima (prskalicama) namještenima ili ugrađenima u poluautomatske ili automatske sadilice. Kod takvog načina primjene sredstvo se koristi u količini od 60 g/ha, uz utrošak škropiva od 60-100 l/ha. Sredstvo se na krumpiru može primijeniti i pomoću zatvorenih automatskih sustava (Mafex) kod kojih se koristi ultra niski utrošak škropiva (ULV, 2-4 L), na otvorenom ili u zatvorenom prostoru.

Batat
(Ipomoea batatas)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
rizoktonija
(Rhizoctonia solani)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje neposredno nakon sadnje u količini od 6 g/1000 m2 (0,6 g/100 m2, 60 g/ha, 4 x 1012 cfu/ha) kroz sustav za navodnjavanje kapanjem ili ručnim zalijevanjem biljaka.

Čičoka
(Helianthus tuberosus )
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
rizoktonija
(Rhizoctonia solani)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje neposredno nakon sadnje u količini od 6 g/1000 m2 (0,6 g/100 m2, 60 g/ha, 4 x 1012 cfu/ha) kroz sustav za navodnjavanje kapanjem ili ručnim zalijevanjem biljaka.

Jam
(Dioscorea spp.)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
rizoktonija
(Rhizoctonia solani)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje neposredno nakon sadnje u količini od 6 g/1000 m2 (0,6 g/100 m2, 60 g/ha, 4 x 1012 cfu/ha)kroz sustav za navodnjavanje kapanjem ili ručnim zalijevanjem biljaka.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P264Nakon uporabe temeljito oprati …
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P285U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.
P304 + P341AKO SE UDIŠE: u slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P342 + P311Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 4.9.2017.
Registracija važi do 31.1.2025.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/16-03/28104.09.201731.01.2025