Proplant

Sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti iz porodice Phycomycetae.
Količina djelatne tvari u % 60,50% Propamokarb - hidroklorid
Datum registracije 06.12.2002.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Agriphar
Distributeri

Aktivne tvari

Propamokarb - hidroklorid (60,50%)

Uspješno suzbija patogene gljivice iz rodova: Pythium, Phythophtora, Plasmopara, Pseudo - peronospora, Peronospora i Bremia. Protiv plamenjače krastavaca primjenjuje se zalijevanjem nakon nicanja ili presađivanja s 0,2 l...