Proman

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva PROMAN je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova u krumpiru, suncokretu i soji.
Registarski broj UP/I-320-20/15-01/515
Vlasnik registracije Belchim Crop Protection N.V./S.A.
Distributeri Orchem d.o.o., zastupnik
Orchem d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja zemljišno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/PA1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/PA5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
f-HDPE15,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE3,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
f-HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
f-HDPE10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/PA10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Metobromuron168500,00 g/l

Kulture i štetni organizmi

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Jednogodišnji širokolisni korovi i neki jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se prije nicanja krumpira (pre-em) u količini 4 l/ha. Utrošak vode: 200-600 l/ha Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 Način primjene: Prskanje traktorskim prskalicama
Dodatne informacije: Plodored: U slučaju propadanja usjeva, na tlu na kojem je primijenjeno sredstvo PROMAN, uz zaoravanje na dubinu 15-20 cm smiju se sijati ili saditi: - korjenasto povrće (osim cikle) i/ili lisnato povrće, - nakon mjesec dana: kukuruz, mrkva, grah, mahune, grašak i suncokret, - nakon 6 mjeseci: žitarice, - nakon 12 mjeseci: ostale kulture. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu. Ulazak na tretiranu površinu dozvoljen je tek nakon sušenja škropiva.

Suncokret
(Helianthus annuus)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Jednogodišnji širokolisni korovi i neki jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon sjetve a prije nicanja suncokreta (pre-em) u količini 2-3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 Način primjene: Prskanje traktorskim prskalicama
Dodatne informacije: Plodored: U slučaju propadanja usjeva, na tlu na kojem je primijenjeno sredstvo PROMAN, uz zaoravanje na dubinu 15-20 cm smiju se sijati ili saditi: - korjenasto povrće (osim cikle) i/ili lisnato povrće, - nakon mjesec dana: kukuruz, mrkva, grah, mahune, grašak i suncokret, - nakon 6 mjeseci: žitarice, - nakon 12 mjeseci: ostale kulture. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu. Ulazak na tretiranu površinu dozvoljen je tek nakon sušenja škropiva.

Soja
(Glycine max)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Jednogodišnji širokolisni korovi i neki jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon sjetve a prije nicanja soje (pre-em) u količini 2-3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 Način primjene: Prskanje traktorskim prskalicama
Dodatne informacije: Plodored: U slučaju propadanja usjeva, na tlu na kojem je primijenjeno sredstvo PROMAN, uz zaoravanje na dubinu 15-20 cm smiju se sijati ili saditi: - korjenasto povrće (osim cikle) i/ili lisnato povrće, - nakon mjesec dana: kukuruz, mrkva, grah, mahune, grašak i suncokret, - nakon 6 mjeseci: žitarice, - nakon 12 mjeseci: ostale kulture. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu. Ulazak na tretiranu površinu dozvoljen je tek nakon sušenja škropiva.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H351Sumnja na moguće uzrokovanje raka .
H373Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti .
H411Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P312AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P405Skladištiti pod ključem.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 25.5.2016.
Registracija važi do 31.12.2025.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/15-01/51525.05.201631.12.2025
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/51522.02.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/51514.02.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/51529.05.2018