Profilux

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva PROFILUX je fungicid namijenjen suzbijanju bolesti na vinovoj lozi i krumpiru.
Registarski broj UP/I-320-20/13-01/269
Vlasnik registracije Belchim Crop Protection N.V./S.A.
Distributeri Orchem d.o.o., zastupnik
Orchem d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno, površinsko, lokalno-sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
tripleks vrećica od PET/Al folija/PE250,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
tripleks vrećica od PET/Al folija/PE500,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
tripleks vrećica od PET/Al folija/PE1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
tripleks vrećica od PET/Al folija/PE5,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
tripleks vrećica od PET/Al folija/PE10,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Mankozeb348018-01-7 (prije 8065-67-5)680,00 g/kgec.europa.eu
Cimoksanil41957966-95-745,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 7 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: U količini 2,5 kg/ha (250 g/1000 m2). Preporučeni utrošak vode je 400 – 600 l/ha (40 – 60 l/1000 m2). Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada postoji rizik od zaraze, preporučljivo prema preporukama za suzbijanje bolesti na temelju praćenja meteoroloških podataka. Tretiranje je preporučljivo provesti prije ostvarenih zaraza ili najkasnije nakon pojave prvih simptoma. Na krumpiru su dozvoljene maksimalno četiri primjene tijekom vegetacije, u razmacima od osam dana između primjena.
Dodatne informacije: Bez obzira na utrošak škropiva, potrebno je uvijek osigurati ravnomjernu raspodjelu sredstva po svim dijelovima biljke koje su izložene potencijalnoj zarazi. Sredstvo je preporučljivo uvijek koristiti preventivno. Način i vrsta primjene: prskanje i raspršivanje

koncentrična pjegavost
(Alternaria spp.)
Primjena: U količini 2,5 kg/ha (250 g/1000 m2). Preporučeni utrošak vode je 400 – 600 l/ha (40 – 60 l/1000 m2). Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada postoji rizik od zaraze, preporučljivo prema preporukama za suzbijanje bolesti na temelju praćenja meteoroloških podataka. Tretiranje je preporučljivo provesti prije ostvarenih zaraza ili najkasnije nakon pojave prvih simptoma. Na krumpiru su dozvoljene maksimalno četiri primjene tijekom vegetacije, u razmacima od osam dana između primjena.
Dodatne informacije: Bez obzira na utrošak škropiva, potrebno je uvijek osigurati ravnomjernu raspodjelu sredstva po svim dijelovima biljke koje su izložene potencijalnoj zarazi. Sredstvo je preporučljivo uvijek koristiti preventivno. Način i vrsta primjene: prskanje i raspršivanje

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 56 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: U količini 2,5 kg/ha (250 g/1000 m2). Preporučeni utrošak vode je 600 – 1000 l/ha (60 – 100 l/1000 m2). Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada postoji rizik od zaraze, preporučljivo prema preporukama za suzbijanje bolesti na temelju praćenja meteoroloških podataka. Okvirno, s tretiranjem se obično započinje u fazi kada su mladice duge 20 – 25 cm i nastavlja se do faze kraja zatvaranja grozda. Na vinovoj lozi su dozvoljene maksimalno tri primjene tijekom vegetacije, u razmacima od 10 dana između primjena.
Dodatne informacije: Bez obzira na utrošak škropiva, potrebno je uvijek osigurati ravnomjernu raspodjelu sredstva po svim dijelovima biljke koje su izložene potencijalnoj zarazi. Sredstvo je preporučljivo uvijek koristiti preventivno. Način i vrsta primjene: prskanje i raspršivanje

crvena palež
(Pseudopeziza tracheiphila)
Primjena: U količini 2,5 kg/ha (250 g/1000 m2). Preporučeni utrošak vode je 600 – 1000 l/ha (60 – 100 l/1000 m2). Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada postoji rizik od zaraze, preporučljivo prema preporukama za suzbijanje bolesti na temelju praćenja meteoroloških podataka. Okvirno, s tretiranjem se obično započinje u fazi kada su mladice duge 20 – 25 cm i nastavlja se do faze kraja zatvaranja grozda. Na vinovoj lozi su dozvoljene maksimalno tri primjene tijekom vegetacije, u razmacima od 10 dana između primjena.
Dodatne informacije: Bez obzira na utrošak škropiva, potrebno je uvijek osigurati ravnomjernu raspodjelu sredstva po svim dijelovima biljke koje su izložene potencijalnoj zarazi. Sredstvo je preporučljivo uvijek koristiti preventivno. Način i vrsta primjene: prskanje i raspršivanje

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H361fdSumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost. Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 24.3.2016.
Registracija važi do 31.1.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/13-01/26924.03.201631.01.2022
Izmjena i/ili dopuna registracijeUP/I-320-20/13-01/26916.07.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/26907.01.2020