Primextra TZ Gold 500 SC

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu i u suncokretu i u sirku.
Registarski broj UP/I-320-20/02-01/96
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Distributeri Syngenta Agro d.o.o., zastupnik
Stari naziv sredstva PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
S-metolaklor60787392-12-9 (S-izomer) 178961-20-1 (R-izomer)312,50 g/lec.europa.eu
Terbutilazin2345915-41-3187,50 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Za suzbijanje jednogodišnjih širkolisnih korova: bijele lobode (Chenopodium album), šćira (Amaranthus spp.), pelinolisne ambrozije (Ambrosia elatior), velikog dvornika (Polygonum persicaria) i dr.Sredstvo se može primjeniti nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza u količini 4-5 l/ha: - 4 l/ha (400 ml/1000 m2), na lakšim humusom siromašnijim tlima, kao i u sušnim područjima (manje od 750 mm oborina), - 5 l/ha (500 ml/1000 m2), na srednje teškim i teškim te humusom bogatijim tlima u vlažnijim područjima (više od 750 mm oborina). Sredstvo se može primjeniti i nakon nicanja do 3 lista kukuruza, a prije ili u nicanju korova, u količini 4,5 l/ha (450 ml na 1000 m2). Kod primjene nakon nicanja korova sredstvo je manje djelotvorno nego kod primjene prije nicanja, posebno na muharike (Setaria spp.), i divlje proso (Panicum spp.) kao i kada su korovi u suši.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: 4-5 l/ha iznosi 400-500 ml na 1000 m2. Uz utrošak vode 200-400 l/ha, odnosno 20-40 l na 1000 m2.

jednogodišnji travni korovi
Primjena: Za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova: običnog koštana (Echinochloa crus-galli), muharika (Setaria spp.), obične svračice (Dtgitaria sanguinalis) i divljeg prosa (Panicum spp.). Sredstvo se može primjeniti nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza u količini 4-5 l/ha: - 4 l/ha (400 ml/1000 m2), na lakšim humusom siromašnijim tlima, kao i u sušnim područjima (manje od 750 mm oborina), - 5 l/ha (500 ml/1000 m2), na srednje teškim i teškim te humusom bogatijim tlima u vlažnijim područjima (više od 750 mm oborina). Sredstvo se može primjeniti i nakon nicanja do 3 lista kukuruza, a prije ili u nicanju korova, u količini 4,5 l/ha (450 ml na 1000 m2). Kod primjene nakon nicanja korova sredstvo je manje djelotvorno nego kod primjene prije nicanja, posebno na muharike (Setaria spp.), i divlje proso (Panicum spp.) kao i kada su korovi u suši.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: 4-5 l/ha iznosi 400-500 ml na 1000 m2. Uz utrošak vode 200-400 l/ha, odnosno 20-40 l na 1000 m2.

Kukuruz za silažu
(Zea mays)
Karenca: Smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe (63 dana)
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Za suzbijanje jednogodišnjih širkolisnih korova: bijele lobode (Chenopodium album), šćira (Amaranthus spp.), pelinolisne ambrozije (Ambrosia elatior), velikog dvornika (Polygonum persicaria) i dr.Sredstvo se može primjeniti nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza u količini 4-5 l/ha: - 4 l/ha (400 ml/1000 m2), na lakšim humusom siromašnijim tlima, kao i u sušnim područjima (manje od 750 mm oborina), - 5 l/ha (500 ml/1000 m2), na srednje teškim i teškim te humusom bogatijim tlima u vlažnijim područjima (više od 750 mm oborina). Sredstvo se može primjeniti i nakon nicanja do 3 lista kukuruza, a prije ili u nicanju korova, u količini 4,5 l/ha (450 ml na 1000 m2). Kod primjene nakon nicanja korova sredstvo je manje djelotvorno nego kod primjene prije nicanja, posebno na muharike (Setaria spp.), i divlje proso (Panicum spp.) kao i kada su korovi u suši.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: 4-5 l/ha iznosi 400-500 ml na 1000 m2. Uz utrošak vode 200-400 l/ha, odnosno 20-40 l na 1000 m2. Smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe (63 dana).

jednogodišnji travni korovi
Primjena: Za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova: običnog koštana (Echinochloa crus-galli), muharika (Setaria spp.), obične svračice (Dtgitaria sanguinalis) i divljeg prosa (Panicum spp.). Sredstvo se može primjeniti nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza u količini 4-5 l/ha: - 4 l/ha (400 ml/1000 m2), na lakšim humusom siromašnijim tlima, kao i u sušnim područjima (manje od 750 mm oborina), - 5 l/ha (500 ml/1000 m2), na srednje teškim i teškim te humusom bogatijim tlima u vlažnijim područjima (više od 750 mm oborina). Sredstvo se može primjeniti i nakon nicanja do 3 lista kukuruza, a prije ili u nicanju korova, u količini 4,5 l/ha (450 ml na 1000 m2). Kod primjene nakon nicanja korova sredstvo je manje djelotvorno nego kod primjene prije nicanja, posebno na muharike (Setaria spp.), i divlje proso (Panicum spp.) kao i kada su korovi u suši.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: 4-5 l/ha iznosi 400-500 ml na 1000 m2. Uz utrošak vode 200-400 l/ha, odnosno 20-40 l na 1000 m2. Smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe (63 dana).

Suncokret
(Helianthus annuus)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Sredstvo treba primijeniti nakon sjetve, a prije nicanja (pre-emergence) na dobro obrađenu sitnozrnatu površinu tla u količini od 4 l/ha (400 ml/1 000 m2). U slučaju jače zakorovljenosti s jednogodišnjim širokolisnim korovima od uobičajene treba se primjenjivati u kombinaciji s dozvoljenom količinom sredstva s aktivnom tvari fluorkloridon ili oksifluorfen. Preporučeni utrošak vode je 200-400 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

jednogodišnji travni korovi
Primjena: Sredstvo treba primijeniti nakon sjetve, a prije nicanja (pre-emergence) na dobro obrađenu sitnozrnatu površinu tla u količini od 4 l/ha (400 ml/1 000 m2). Za povećanje učinka protiv jednogodišnjih uskolisnih korova može se kombinirati s sredstvom Dual gold 960 EC u količini od 0,4 l/ha. Preporučeni utrošak vode je 200-400 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Sirak
(Sorghum vulgare)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Sredstvo treba primjeniti rano nakon nicanja kada sirak ima razvijena tri lista u količini 4 l/ha (400 ml/1000 m2). Preporučeni utrošak vode je 200-400 l/ha. Nije dozvoljena primjena u sirku prije nicanja.

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Sredstvo treba primjeniti rano nakon nicanja kada sirak ima razvijena tri lista u količini 4 l/ha (400 ml/1000 m2). Preporučeni utrošak vode je 200-400 l/ha. Nije dozvoljena primjena u sirku prije nicanja.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H373Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P260Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P314U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 24.4.2002.
Registracija važi do 31.7.2017.
Krajnji rok za prodaju zaliha 31.1.2018.
Krajnji rok za primjenu zaliha 31.1.2019.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/02-01/96 24.04.200231.12.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/02-01/9604.12.2003
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/02-01/96 10.12.2002
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/02-01/9611.10.2011
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/02-01/9620.02.2013
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/0407.01.2014