Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

PRIDE

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva PRIDE je fungicid namijenjen suzbijanju bolesti na žitaricama i ozimoj uljanoj repici.
Registarski broj UP/I-320-20/20-03/110
Vlasnik registracije Sharda Cropchem Limited
Adresa vlasnika rješenja Prime Business Park , Dashrathlal Joshi Road , Vile Parle (West) Mumbai - 400056 , Mumbai - 400056 , Indija
Distributeri Euroazijski pesticidi d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene žitarice, ozima uljana repica, poljoprivreda
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva prskanje traktorskim prskalicama

Važni datumi

Datum registracije 10.07.2023.
Registracija važi do 15.08.2026.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Protiokonazol 250 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
Polietilen visoke gustoće (HDPE) 1 l Profesionalna
Polietilen visoke gustoće (HDPE) 5 l Profesionalna
Polietilen visoke gustoće (HDPE) 10 l Profesionalna
Polietilen visoke gustoće (HDPE) 600 ml Profesionalna
Coex HDPE/PA 600 ml Profesionalna
Coex HDPE/PA 1 l Profesionalna
Coex HDPE/PA 5 l Profesionalna
Coex HDPE/PA 10 l Profesionalna
COEX HDPE/EVOH 600 ml Profesionalna
COEX HDPE/EVOH 1 l Profesionalna
COEX HDPE/EVOH 5 l Profesionalna
COEX HDPE/EVOH 10 l Profesionalna
f-HDPE 20 l Profesionalna

Kulture i štetni organizmi

Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 35 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
fuzarijska palež klasa
(Fusarium spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,8 L/ha, uz utrošak vode 200-400 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada nastupe povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka do pune cvatnje (BBCH 61-65).
Dodatne informacije: Dozvoljene su najviše dvije primjene u vegetaciji uz najmanji razmak od 10 dana između primjena. Način primjene: Prskanje traktorskim prskalicama. Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu. Primjena iz zraka nije dopuštena.

smeđa pjegavost lista
(Mycosphaerella graminicola = Zymoseptoria tritici)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,8 L/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada nastupe povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja do završetka klasanja (BBCH 30-59).
Dodatne informacije: Dozvoljene su najviše dvije primjene u vegetaciji uz najmanji razmak od 10 dana između primjena. Način primjene: Prskanje traktorskim prskalicama. Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu. Primjena iz zraka nije dopuštena.
Jara pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 35 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
fuzarijska palež klasa
(Fusarium spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,8 L/ha, uz utrošak vode 200-400 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada nastupe povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka do pune cvatnje (BBCH 61-65).
Dodatne informacije: Dozvoljene su najviše dvije primjene u vegetaciji uz najmanji razmak od 10 dana između primjena. Način primjene: Prskanje traktorskim prskalicama. Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu. Primjena iz zraka nije dopuštena.

smeđa pjegavost lista
(Mycosphaerella graminicola = Zymoseptoria tritici)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,8 L/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada nastupe povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja do završetka klasanja (BBCH 30-59).
Dodatne informacije: Dozvoljene su najviše dvije primjene u vegetaciji uz najmanji razmak od 10 dana između primjena. Način primjene: Prskanje traktorskim prskalicama. Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu. Primjena iz zraka nije dopuštena.
Pšenoraž
(Triticosecale sativum)
Karenca: 35 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
smeđa pjegavost lista
(Mycosphaerella graminicola = Zymoseptoria tritici)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,8 L/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada nastupe povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja do završetka klasanja (BBCH 30-59).
Dodatne informacije: Dozvoljene su najviše dvije primjene u vegetaciji uz najmanji razmak od 10 dana između primjena. Način primjene: Prskanje traktorskim prskalicama. Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu. Primjena iz zraka nije dopuštena.
Raž
(Secale cereale)
Karenca: 35 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
smeđa pjegavost lista
(Mycosphaerella graminicola = Zymoseptoria tritici)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,8 L/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada nastupe povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja do završetka klasanja (BBCH 30-59).
Dodatne informacije: Dozvoljene su najviše dvije primjene u vegetaciji uz najmanji razmak od 10 dana između primjena. Način primjene: Prskanje traktorskim prskalicama. Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu. Primjena iz zraka nije dopuštena.
Uljana repica, ozima
(Brassica napus Ssp. Napus)
Karenca: 56 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
bijela trulež
(Sclerotinia sclerotiorum)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,7 L/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada nastupe povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od stadija kada je 10 % cvjetova otvoreno do kraja cvatnje (BBCH 61-69).
Dodatne informacije: Dozvoljene su najviše dvije primjene u vegetaciji uz najmanji razmak od 10 dana između primjena. Način primjene: Prskanje traktorskim prskalicama. Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu. Primjena iz zraka nije dopuštena.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H335 Može nadražiti dišni sustav.
H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P312 U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P351 Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/20-03/110 10.07.2023. 15.08.2026.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/20-03/110 13.02.2024. -

Primjena na kulture