Priaxor EC

PRIAXOR EC je fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na žitaricama.

Proizvodu Priaxor EC je ukinuta/istekla registracije na dan 31.01.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Količina djelatne tvari u % 7,50% Fluksapiroksad , 15,00% Piraklostrobin
Datum registracije 24.10.2017.
Registracija vrijedi do 31.01.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne tvari

Fluksapiroksad (7,50%)

Piraklostrobin (15,00%)

Kombinirani preventivni fungicide za subzijanje bolesti vinove loze, ječma i šećerne repe. LD50 = 5000. K - 42 dana vinova loza, ječam; 35 dana šećerna repa, jabuke.