Previcur Energy

Kombinirani kontaktno-sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti koje uzrokuju Phycomycetae.

Količina djelatne tvari u % 53,00% Propamokarb - hidroklorid , 33,25% Fosetil
Datum registracije 23.05.2007.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Propamokarb - hidroklorid (53,00%)

Uspješno suzbija patogene gljivice iz rodova: Pythium, Phythophtora, Plasmopara, Pseudo - peronospora, Peronospora i Bremia. Protiv plamenjače krastavaca primjenjuje se zalijevanjem nakon nicanja ili presađivanja s 0,2 l...

Fosetil (33,25%)

Fungicid s površinskim uzlaznim i silaznim sistemičnim djelovanjem. Suzbija plamenjače na vinovoj lozi, krastavcima i drugim iz fam. Cucurbitaceae, salati i hmelju. Ne djeluje na plamenjaču krumpira. LD50 5800. S.O. = II...