Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

POLYRAM DF

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kontaktni fungicid za suzbijanje bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, povrćarstvu, na ukrasnom bilju i krumpiru.
Registarski broj UP/I-320-20/09-01/493
Vlasnik registracije BASF SE
Adresa vlasnika rješenja Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen, Njemačka
Distributeri BASF Croatia d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 02.02.2012.
Registracija važi do 28.05.2024.
Datum isteka za prodaju zaliha 28.08.2024.
Datum isteka za korištenje zaliha 28.11.2024.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Metiram 700 g/kg

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
tripleks folija: PET/Al/PE 250 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
tripleks folija: PET/Al/PE 1 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
PE 1 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Peršin (na otvorenom)
(Petroselinum crispum ssp. crispum)
Karenca: 14 dana
pjegavosti
(Septoria spp.)
Primjena: Utrošak 600 l vode/ha. S tretiranjem započeti kod prvih simptoma zaraze. Dozvoljena su najviše 4 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 7-10 dana.
Luk vlasac (na otvorenom)
(Allium schoenoprasum)
Karenca: 14 dana
hrđe
(Puccinia spp.)
Primjena: Utrošak 600 l vode/ha. S tretiranjem započeti kod prvih simptoma zaraze. Dozvoljena su najviše 4 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 7-10 dana.
Povrtlarske kulture (u zaštićenom prostoru)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
pythium
(Pythium spp.)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje u količini 0,2 g/m2 u 40-60 ml vode/m2 u zaštićenom prostoru. Za suzbijanje gljiva koje uzrokuju polijeganje rasada potrebno je tretiranje obaviti nakon sjetve, dok je tretiranje za peronospore/plamenjače potrebno obaviti kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu. Dozvoljena su najviše 2 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 10-14 dana.
Dodatne informacije: Odnosi se na proizvodnju prijesadnica.

peronospora/plamenjača
(Peronosporaceae)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje u količini 0,2 g/m2 u 40-60 ml vode/m2 u zaštićenom prostoru. Za suzbijanje gljiva koje uzrokuju polijeganje rasada potrebno je tretiranje obaviti nakon sjetve, dok je tretiranje za peronospore/plamenjače potrebno obaviti kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu. Dozvoljena su najviše 2 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 10-14 dana.
Dodatne informacije: Odnosi se na proizvodnju prijesadnica.
Endivija (na otvorenom)
(Cichorium endivia)
Karenca: 21 dan
plamenjača
(Bremia lactucae)
Primjena: Utrošak 400-1000 l vode/ha. Sredstvo se primjenjuje kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu. Dozvoljena su 2 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 10-14 dana.

smeđa pjegavost
(Marssonina panattoniana)
Primjena: Utrošak 400-1000 l vode/ha. Sredstvo se primjenjuje kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu. Dozvoljena su 2 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 10-14 dana.
Salata (na otvorenom)
(Lactuca sativa)
Karenca: 21 dan
plamenjača
(Bremia lactucae)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu do stvaranja glavica (BBCH 40). Dozvoljena su 2 tretiranja na istom zemljištu u vegetaciji. Tretiranje se obavlja u vremenskim razmacima 7-10 dana ovisno o vremenskim uvjetima i intenzitetu zaraze.
Rajčica
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: Primjenjuje se u količini 2,0 kg/ha (20 g na 100 m2). Dozvoljeno je 5 tretiranja na istom zemljištu u vegetaciji. Tretiranje se obavlja u vremenskim razmacima 7-10 dana ovisno o vremenskim uvjetima i intenzitetu zaraze.
Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: Utrošak 200-400 l vode/ha (0,18 g/m2 u 20-40 ml vode/m2). Sredstvo se primjenjuje kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu. Dozvoljeno je 5 tretiranja na istom zemljištu u vegetaciji.

koncentrična pjegavost
(Alternaria solani)
Primjena: utrošak 200-400 l vode/ha (0,18 g/m2 u 20-40 ml vode/m2). Sredstvo se primjenjuje kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu. Dozvoljeno je 5 tretiranja na istom zemljištu u vegetaciji;
Ukrasno bilje
Karenca: Nije primjenjivo
peronospora/plamenjača
(Peronosporaceae)
Primjena: (15 g/100 m2) kod biljaka do visine od 50 cm; 1,75 kg/ha (17,5 g/100 m2) kod biljaka visine 50-125 cm te 2,0 kg/ha (20 g/100 m2) kod biljaka iznad 125 cm uz utrošak 1000 l vode/ha. Za suzbijanje plamenjače potrebno je započeti s tretiranjem kad se pojave povoljni uvjeti za zarazu dok se protiv hrđe tretira kad se pojave prvi simptomi zaraze. Dozvoljeno je 8 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 10-14 dana. Prskati do potpune natopljenosti biljaka.

hrđe
(Puccinia spp.)
Primjena: (15 g/100 m2) kod biljaka do visine od 50 cm; 1,75 kg/ha (17,5 g/100 m2) kod biljaka visine 50-125 cm te 2,0 kg/ha (20 g/100 m2) kod biljaka iznad 125 cm uz utrošak 1000 l vode/ha. Za suzbijanje plamenjače potrebno je započeti s tretiranjem kad se pojave povoljni uvjeti za zarazu dok se protiv hrđe tretira kad se pojave prvi simptomi zaraze. Dozvoljeno je 8 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 10-14 dana. Prskati do potpune natopljenosti biljaka.

bijele hrđe
(Albugo spp.)
Primjena: Za suzbijanje bolesti koje uzrokuju Albugo vrste u količini 2,0 kg/ha (20 g/100 m2) kod biljaka do 50 cm visine uz utrošak 1000 l vode/ha. Tretirati je potrebno kad se pojave prvi simptomi zaraze. Dozvoljeno je 8 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 8-14 dana. Prskati do potpune natopljenosti biljaka.
Celer korjenaš (na otvorenom)
(Apium graveolens var. rapaceum)
Karenca: 21 dan
pjegavosti
(Septoria spp.)
Primjena: Utrošak 600 l vode/ha. S tretiranjem započeti kod prvih simptoma zaraze. Dozvoljena su najviše 4 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 7-10 dana.
Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 56 dana
crna pjegavost rozgve
(Phomopsis viticola)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu.

crvena palež
(Pseudopeziza tracheiphila)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu.

plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: U nasadima u rodu sa zaštitom se započinje kad se pojave povoljni uvjeti za zarazu pa do početka zriobe. Dozvoljena su 6 tretiranja u vegetaciji. U mladim nasadima sa zaštitom se započinje kad se pojave povoljni uvjeti za zarazu pa do početka otpadanja listova. Dozvoljeno je 8 tretiranja u vegetaciji;

crna trulež
(Guignardia bidwellii)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu pa do početka zriobe (BBCH 81). Dozvoljena su 6 tretiranja u vegetaciji.
Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 28 dana
krastavost
(Venturia inaequalis)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu. Dozvoljena su najviše 3 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 7-10 dana ovisno o vremenskim uvjetima i intenzitetu zaraze.
Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 28 dana
krastavost
(Venturia pyrina)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu. Dozvoljena su najviše 3 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 7-10 dana ovisno o vremenskim uvjetima i intenzitetu zaraze
Ribiz (crveni i crni)
(Ribes sp.)
Karenca: 35 dana
hrđa
(Cronartium ribicola)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu. Dozvoljena su najviše 4 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 10-14 dana.
Šparoga
(Asparagus officinalis)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
hrđa
(Puccinia asparagi)
Primjena: Utrošak 600 l vode/ha (12 g/100 m2 u 6 litara vode/100 m2). S tretiranjem započeti kod prvih simptoma zaraze. Dozvoljena su najviše 4 tretiranja u vegetaciji

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H373 Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P260 Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P303 + P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): oprati velikom količinom sapuna i vode.
P333 + P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P362 + P364 Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/09-01/493 02.02.2012. 28.05.2024.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/09-01/493 02.05.2014. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/09-01/493 21.11.2014. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/09-01/493 25.10.2021. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/09-01/493 11.03.2022. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/09-01/493 30.11.2023. -

Primjena na kulture