Plinto

PLINTO je insekticid namijenjen za suzbijanje štetnika na vinovoj lozi i rajčici.

Proizvodu Plinto je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2018. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Količina djelatne tvari u % 2,50% Esfenvalerat
Datum registracije 27.10.2015.
Registracija vrijedi do 31.12.2018.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Industrias Afrasa, S.A.
Distributeri

Aktivne tvari

Esfenvalerat (2,50%)

Insekticid brzog i dugotrajnog djelovanja. Djeluje protiv jabučnog savijača, lisnih minera i ušiju, lisnih sovica, repičine ose listarice i drugih. LD50 75 - 400. S.O. = II, ispod 5 % = III. Karenca: 3 dana marelica, bre...