PLATEEN WG 41,5

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva PLATEEN WG 41,5 je selektivno herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i jednogodišnjih uskolisnih korova u krumpiru.
Registarski broj UP/I-320-20/13-01/214
Vlasnik registracije BAYER AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja zemljišno, folijarno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
LDPE/Al/LDPE/papir1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
LDPE/Al/LDPE/papir5,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Flufenacet588142459-58-340,00 g/kgec.europa.eu
Metribuzin28321087-64-9175,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja krumpira u količini 2,0 - 2,5 kg/ha (20-25 g na 100 m2). U količini od 2,0 kg/ha dobro suzbija: jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua), ljubičastu svračicu (Digitaria sanguinalis), uljanu repicu (Brassica napus), rusomaču (Capsella bursa-pastoris), jarmen (Anthemis sp.), jednogodišnju resulju (Mercurialis annua), divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum), poljsku gorušicu (Sinapis arvensis), mišjakinju (Stellaria media) i poljsku ljubičicu (Viola arvensis). U količini od 2,5 kg/ha dobro suzbija: obični koštan (Echinochloa crus-galli), mišji repak (Alopecurus myosuroides), priljepaču (Galium aparine), divlju lobodu (Atriplex patula), crvenu mrtvu koprivu (Lamium purpureum), poljski svinjak (Sonchus arvensis), malu koprivu (Urtica urens) i običnu konicu (Galinsoga parviflora). U količini od 2,5 kg/ha djelomično suzbija: bijelu lobodu (Chenopodium album), crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), veliki dvornik (Polygonum persicaria), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus) i ostale vrste dvornika (Polygonum spp.). Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1 Utrošak vode: 200 - 400 l/ha Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama

jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja krumpira u količini 2,0 - 2,5 kg/ha (20-25 g na 100 m2). U količini od 2,0 kg/ha dobro suzbija: jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua), ljubičastu svračicu (Digitaria sanguinalis), uljanu repicu (Brassica napus), rusomaču (Capsella bursa-pastoris), jarmen (Anthemis sp.), jednogodišnju resulju (Mercurialis annua), divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum), poljsku gorušicu (Sinapis arvensis), mišjakinju (Stellaria media) i poljsku ljubičicu (Viola arvensis). U količini od 2,5 kg/ha dobro suzbija: obični koštan (Echinochloa crus-galli), mišji repak (Alopecurus myosuroides), priljepaču (Galium aparine), divlju lobodu (Atriplex patula), crvenu mrtvu koprivu (Lamium purpureum), poljski svinjak (Sonchus arvensis), malu koprivu (Urtica urens) i običnu konicu (Galinsoga parviflora). U količini od 2,5 kg/ha djelomično suzbija: bijelu lobodu (Chenopodium album), crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), veliki dvornik (Polygonum persicaria), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus) i ostale vrste dvornika (Polygonum spp.). Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1 Utrošak vode: 200 - 400 l/ha Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H373Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P309 + P311U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 1.7.2016.
Registracija važi do 31.7.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/13-01/21414.12.201531.07.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/21417.02.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/21411.09.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/21423.10.201831.07.2020
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/21402.09.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/21401.06.2020