Pinurel D

Kombinirani insekticid za suzbijanje štetnika u nasadima jabuka i krušaka i u ratarskim usjevima. Dopušta se prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 01.07.2015., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 01.07.2016. godine.

Proizvodu Pinurel D je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.07.2015. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 5,00% Cipermetrin , 50,00% Klorpirifos
Datum registracije 27.04.2006.
Registracija vrijedi do 01.01.2015.
Krajnji rok za prodaju zaliha 01.07.2015.
Krajnji rok za primjenu zaliha 01.07.2015.
Proizvodi Pinus TKI
Distributeri

Aktivne tvari

Cipermetrin (5,00%)

Cipermetrin je smjesa svih izomera. Koristi se za suzbijanje jabučnog i breskvinog savijača , kruškine buhe, lisnih ušiju, grozdovih moljaca, lisnih i sovica pozemljuša, repičinog sjajnika, štitastog moljca i drugih. LD5...

Klorpirifos (50,00%)

Insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u tlu na nekim ratarskim i povrćarskim kulturama.