Pergado MZ

Obavještavamo korisnike da će sredstvu uskoro biti ukinuta registracija te da će početi teći rok za prodaju zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani fungicid.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/279
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Distributeri Syngenta Agro d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva močivo prašivo
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Mandipropamidnije dodjeljen374726-62-250,00 g/kgec.europa.eu
Mankozeb348018-01-7 (prije 8065-67-5)600,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 42 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: U razmacima od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 250 g na 1000 m^2

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 7 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: U razmacima od 7-10 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 250 g na 1000 m^2

Rajčica
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: U razmacima od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 250 g na 1000 m^2

Krastavac
(Cucumis sativus)
Karenca: 7 dana
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: U razmacima od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 250 g na 1000 m^2

Duhan
(Nicotiana spp.)
Karenca: 21 dan
plamenjača
(Peronospora tabacina)
Primjena: U razmacima od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 250 g na 1000 m^2

Vinova loza (stolne sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 21 dan
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: u razmacima od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 250 g na 1000 m^2

Dinja
(Cucumis melo)
Karenca: 5 dana
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: Na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti. Primjenjuje se u vremenskom razmaku od 7-10 dana uz utrošak vode od 400-1000 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Ovaj proizvod se mora primjenitiu skladu s uvjetima ovog odobrenja, etiketi sredstva i/ili popratnog lista.
Salata
(Lactuca sativa)
Karenca: 21 dan
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: Na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti. Primjenjuje se u vremenskom razmaku od 7-10 dana uz utrošak vode od 400-1000 l/ha. Na otvorenom je maksimalan broj primjena 2, a u zaštićenom 1.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H361dSumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P201Prije uporabe pribaviti posebne upute.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 21.5.2007.
Registracija važi do 4.7.2021.
Krajnji rok za prodaju zaliha 4.10.2021.
Krajnji rok za primjenu zaliha 4.1.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/06-01/279 21.05.200704.07.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/279 05.10.2009
Dozvola za proširenje primjene za male kulture/male namjeneUP/I-320-20/11-01/12030.06.2011
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/0407.01.2014