Peak 75 WG

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Selektivni herbicid translokacijskog i sistemičnog djelovanja, u obliku vodotopivih granula (WG), za suzbijanje širokog spektra jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu (bez podusjeva).
Registarski broj UP/I-320-20/08-01/97
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Distributeri Syngenta Agro d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
PVAL vodotopiva vrećica koja je pakirana u ambalažu od orijentiranog poliamida i polietilena niske gustoće20,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE100,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE60,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Prosulfuron57994125-34-5 750,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za zrno (bez podusjeva)
(Zea mays)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Koristi se u količini od 20 g/ha (0,2 g/100 m2) uz dodatak okvašivača, npr. Etalfix Pro u količini 300 ml/ha. Primjenjuje se folijarnim prskanjem nakon nicanja kukuruza, u stadiju 3-7 listova kukuruza (BBCH 13 - 17) i do najviše 4 lista korova. Peak 75 WG se upotrebljava s prskalicama koje se uobičajeno koriste za tretiranje herbicidima, sa smanjenom ili uobičajenom količinom vode (200-400 l/ha). Škropivo je potrebno dobro promiješati i jednakomjerno rasporediti po površini. Ograničenja: Sredstvo se smije primijeniti samo jedanput godišnje na istoj površini. Sredstvo se ne smije koristiti u kukuruzu s podusjevom. Peak 75 WG se ne smije koristiti u sjemenskim usjevima kukuruza. U slučaju propadanja usjeva, 4 – 8 tjedana nakon primjene sredstva PEAK 75 WG smije se sijati samo kukuruz. U normalnom plodoredu nakon dubokog oranja u jesen smiju se sijati ozime žitarice. Ostale kulture smiju se sijati/saditi tek u slijedeće proljeće.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova: hrapavog šćira (Amaranthus retroflexus), pelinolisne ambrozije (Ambrosia elatior), bijele lobode (Chenopodium album), običnog malog čička (Xanthium strumarium), europskog mračnjaka (Abutilon theophrasti), velikog dvornika (Polygonum persicaria), slatkastog dvornika (Polygonum convolvulus), poljske gorušice (Sinapis arvensis) i drugih. Odlično djeluje i na kiselice (Rumex spp.) i dobro na poljski osjak (Cirsium arvense). Peak 75 WG se ne smije primijeniti na kukuruzu koji je tretiran organofosfornim zemljišnim insekticidima.

Kukuruz za silažu (bez podusjeva)
(Zea mays)
Karenca: 14 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Koristi se u količini od 20 g/ha (0,2 g/100 m2) uz dodatak okvašivača, npr. Etalfix Pro u količini 300 ml/ha. Primjenjuje se folijarnim prskanjem nakon nicanja kukuruza, u stadiju 3-7 listova kukuruza (BBCH 13 - 17) i do najviše 4 lista korova. Peak 75 WG se upotrebljava s prskalicama koje se uobičajeno koriste za tretiranje herbicidima, sa smanjenom ili uobičajenom količinom vode (200-400 l/ha). Škropivo je potrebno dobro promiješati i jednakomjerno rasporediti po površini. Ograničenja: Sredstvo se smije primijeniti samo jedanput godišnje na istoj površini. Sredstvo se ne smije koristiti u kukuruzu s podusjevom. Peak 75 WG se ne smije koristiti u sjemenskim usjevima kukuruza. U slučaju propadanja usjeva, 4 – 8 tjedana nakon primjene sredstva PEAK 75 WG smije se sijati samo kukuruz. U normalnom plodoredu nakon dubokog oranja u jesen smiju se sijati ozime žitarice. Ostale kulture smiju se sijati/saditi tek u slijedeće proljeće.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova: hrapavog šćira (Amaranthus retroflexus), pelinolisne ambrozije (Ambrosia elatior), bijele lobode (Chenopodium album), običnog malog čička (Xanthium strumarium), europskog mračnjaka (Abutilon theophrasti), velikog dvornika (Polygonum persicaria), slatkastog dvornika (Polygonum convolvulus), poljske gorušice (Sinapis arvensis) i drugih. Odlično djeluje i na kiselice (Rumex spp.) i dobro na poljski osjak (Cirsium arvense). Peak 75 WG se ne smije primijeniti na kukuruzu koji je tretiran organofosfornim zemljišnim insekticidima.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P270Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
P301 + P312AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P330Isprati usta.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 23.7.2009.
Registracija važi do 23.7.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/08-01/9723.07.200923.07.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/08-01/9703.01.2013
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/08-01/9716.09.2013
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/08-01/9728.06.2019