Optica Trio

Herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici i ječmu.
Količina djelatne tvari u % 13,00% Mekoprop = MCPP, MCPP – P , 16,00% MCPA , 31,00% Diklorprop - P
Datum registracije 08.09.1999.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi A.H. Marks
Distributeri

Aktivne tvari

Mekoprop = MCPP, MCPP – P (13,00%)

Djelatna tvar izaziva poremetnju ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i dijeljene stanice, sintezu bjelanjčevina i disanje. LD50 930. S.O. = III. Karenca – 28 dana za livade i pašnjake (za ispašu), OVP za žitarice...

MCPA (16,00%)

Djelatna tvar izaziva poremetnju ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i dijeljene stanice, sintezu bjelanjčevina i disanje. Selektivni translokacijski pripravak za suzbijanja nekih širokolisnih korova u žitaricama...

Diklorprop - P (31,00%)

Za suzbijanje otpornih sjemenskih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici i ječmu (bez lepirnjača kao podusjeva).