Optica

Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici, ozimoj i jaroj zobi, ozimom i jarom ječmu i ozimoj raži(izuzev tritikala i jare raži)

Proizvodu Optica je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.04.2014. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 60,00% Mekoprop = MCPP, MCPP – P
Datum registracije 07.05.1999.
Registracija vrijedi do 01.10.2012.
Krajnji rok za prodaju zaliha 01.04.2014.
Krajnji rok za primjenu zaliha 01.04.2014.
Proizvodi A.H. Marks
Distributeri

Aktivne tvari

Mekoprop = MCPP, MCPP – P (60,00%)

Djelatna tvar izaziva poremetnju ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i dijeljene stanice, sintezu bjelanjčevina i disanje. LD50 930. S.O. = III. Karenca – 28 dana za livade i pašnjake (za ispašu), OVP za žitarice...