Nurelle D

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva NURELLE D je kombinirani insekticid namijenjen za suzbijanje štetnika na vinovoj lozi te nekim ratarskim kulturama.
Registarski broj UP/I-320-20/09-01/472
Vlasnik registracije Arysta Lifescience Benelux Sprl

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE Coex EVOH100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE Coex EVOH250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE Coex EVOH500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE Coex EVOH1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PET5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PET1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Cipermetrin33252315-07-850,00 g/lec.europa.eu
Klorpirifos2212921-88-2500,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 21 dan
pepeljasti grožđani moljac
(Lobesia botrana)
Primjena: U količini od 0,4 l/ha (40 ml/1.000 m2). Vrijeme primjene u vegetaciji: pojavom štetnika i to na gusjenicama pepeljastog grožđastog moljca. Utrošak vode: 200 – 1.000 l/ha (20 – 100 l/1.000 m2).Primijeniti prije cvatnje (do BBCH 59).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo za zaštitu bilja NURELLE D ne smije se primijeniti: iz zrakoplova; u vrijeme cvatnje kulture, susjednih kultura ili korova; kad pčele prikupljaju med; na zobi; na područjima gdje je dokazana otpornost (rezistentnost) repičinog sjajnika; po vjetrovitom vremenu.

žuti grožđani moljac
(Eupoecilia ambiguella)
Primjena: U količini od 0,4 l/ha (40 ml/1000 m2). Vrijeme primjene u vegetaciji: pojavom štetnika i to gusjenice žutog grožđanog moljca. Utrošak vode: 200 – 1000 l/ha (20 – 100 l/1000 m2).Primijeniti prije cvatnje (do BBCH 59).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo za zaštitu bilja NURELLE D ne smije se primijeniti: iz zrakoplova; u vrijeme cvatnje kulture, susjednih kultura ili korova; kad pčele prikupljaju med; na zobi; na područjima gdje je dokazana otpornost (rezistentnost) repičinog sjajnika; po vjetrovitom vremenu.

američki cvrčak
(Scaphoideus titanus)
Primjena: U količini od 0,4 l/ha (40 ml/1000 m2).Vrijeme primjene u vegetaciji: pojavom štetnika. Utrošak vode: 200 – 1000 l/ha (20 – 100 l/1000 m2).Primijeniti prije cvatnje (do BBCH 59).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo za zaštitu bilja NURELLE D ne smije se primijeniti: iz zrakoplova; u vrijeme cvatnje kulture, susjednih kultura ili korova; kad pčele prikupljaju med; na zobi; na područjima gdje je dokazana otpornost (rezistentnost) repičinog sjajnika; po vjetrovitom vremenu.

lozin zeleni cvrčak
(Empoasca vitis)
Primjena: U količini od 0,4 l/ha (40 ml/1000 m2). Vrijeme primjene u vegetaciji: pojavom štetnika. Utrošak vode: 200 – 1000 l/ha (20 – 100 l/1000 m2).Primijeniti prije cvatnje (do BBCH 59).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo za zaštitu bilja NURELLE D ne smije se primijeniti: iz zrakoplova; u vrijeme cvatnje kulture, susjednih kultura ili korova; kad pčele prikupljaju med; na zobi; na područjima gdje je dokazana otpornost (rezistentnost) repičinog sjajnika; po vjetrovitom vremenu.

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 60 dana
kupusni bijelac
(Pieris brassicae)
Primjena: U količini od 0,6 l/ha (60 ml/1000 m2). Vrijeme primjene u vegetaciji: pojavom štetnika i to gusjenice kupusnog bijelca. Utrošak vode: 200 – 1.000 l/ha (20 – 100 l/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo za zaštitu bilja NURELLE D ne smije se primijeniti: iz zrakoplova; u vrijeme cvatnje kulture, susjednih kultura ili korova; kad pčele prikupljaju med; na zobi; na područjima gdje je dokazana otpornost (rezistentnost) repičinog sjajnika; po vjetrovitom vremenu.

repin buhač
(Chaetocnema tibialis)
Primjena: U količini od 0,6 l/ha (60 ml/1000 m2).Vrijeme primjene u vegetaciji: pojavom štetnika. Utrošak vode: 200 – 1000 l/ha (20 – 100 l/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo za zaštitu bilja NURELLE D ne smije se primijeniti: iz zrakoplova; u vrijeme cvatnje kulture, susjednih kultura ili korova; kad pčele prikupljaju med; na zobi; na područjima gdje je dokazana otpornost (rezistentnost) repičinog sjajnika; po vjetrovitom vremenu.

Stočna repa
(Beta vulgaris)
Karenca: 60 dana
kupusni bijelac
(Pieris brassicae)
Primjena: U količini od 0,6 l/ha (60 ml/1000 m2). Vrijeme primjene u vegetaciji: pojavom štetnika i to gusjenice kupusnog bijelca. Utrošak vode: 200 – 1000 l/ha (20 – 100 l/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo za zaštitu bilja NURELLE D ne smije se primijeniti: iz zrakoplova; u vrijeme cvatnje kulture, susjednih kultura ili korova; kad pčele prikupljaju med; na zobi; na područjima gdje je dokazana otpornost (rezistentnost) repičinog sjajnika; po vjetrovitom vremenu.

repin buhač
(Chaetocnema tibialis)
Primjena: U količini od 0,6 l/ha (60 ml/1000 m2).Vrijeme primjene u vegetaciji: pojavom štetnika. Utrošak vode: 200 – 1000 l/ha (20 – 100 l/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo za zaštitu bilja NURELLE D ne smije se primijeniti: iz zrakoplova; u vrijeme cvatnje kulture, susjednih kultura ili korova; kad pčele prikupljaju med; na zobi; na područjima gdje je dokazana otpornost (rezistentnost) repičinog sjajnika; po vjetrovitom vremenu.

Mak
(Papaver somniferum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: U količini od 0,5 l/ha (50 ml/1000 m2) prije cvatnje (BBCH do 59). Pojavom štetnika do prije cvatnje. Utrošak vode: 200 – 1000 l/ha (20 – 100 l/1000 m2).Primijeniti prije cvatnje (do BBCH 59).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo za zaštitu bilja NURELLE D ne smije se primijeniti: iz zrakoplova; u vrijeme cvatnje kulture, susjednih kultura ili korova; kad pčele prikupljaju med; na zobi; na područjima gdje je dokazana otpornost (rezistentnost) repičinog sjajnika; po vjetrovitom vremenu.

Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
velika repičina pipa
(Ceutorhynchus napi)
Primjena: U količini od 0,5 l/ha (50 ml/1000 m2) prije cvatnje (BBCH do 59). Pojavom štetnika do prije cvatnje. Utrošak vode: 200 – 1000 l/ha (20 – 100 l/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo za zaštitu bilja NURELLE D ne smije se primijeniti: iz zrakoplova; u vrijeme cvatnje kulture, susjednih kultura ili korova; kad pčele prikupljaju med; na zobi; na područjima gdje je dokazana otpornost (rezistentnost) repičinog sjajnika; po vjetrovitom vremenu.

repičin sjajnik
(Meligethes aeneus)
Primjena: Samo u područjima gdje nema otpornosti - rezistentnih sojeva, u količini od 0,5 l/ha (50 ml/1000 m2) prije cvatnje (BBCH do 59). Pojavom štetnika do prije cvatnje. Utrošak vode: 200 – 1000 l/ha (20 – 100 l/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo za zaštitu bilja NURELLE D ne smije se primijeniti: iz zrakoplova; u vrijeme cvatnje kulture, susjednih kultura ili korova; kad pčele prikupljaju med; na zobi; na područjima gdje je dokazana otpornost (rezistentnost) repičinog sjajnika; po vjetrovitom vremenu.

Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: U količini od 0,5 l/ha (50 ml/1000 m2) prije cvatnje (BBCH 30-59). Pojavom štetnika do prije cvatnje. Utrošak vode: 200 – 1000 l/ha (20 – 100 l/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo za zaštitu bilja NURELLE D ne smije se primijeniti: iz zrakoplova; u vrijeme cvatnje kulture, susjednih kultura ili korova; kad pčele prikupljaju med; na zobi; na područjima gdje je dokazana otpornost (rezistentnost) repičinog sjajnika; po vjetrovitom vremenu.

Raž
(Secale cereale)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: U količini od 0,5 l/ha (50 ml/1000 m2) prije cvatnje (BBCH 30-59). Pojavom štetnika do prije cvatnje. Utrošak vode: 200 – 1000 l/ha (20 – 100 l/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo za zaštitu bilja NURELLE D ne smije se primijeniti: iz zrakoplova; u vrijeme cvatnje kulture, susjednih kultura ili korova; kad pčele prikupljaju med; na zobi; na područjima gdje je dokazana otpornost (rezistentnost) repičinog sjajnika; po vjetrovitom vremenu.

Pšenoraž
(Triticosecale sativum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: U količini od 0,5 l/ha (50 ml/1000 m2) prije cvatnje (BBCH 30-59). Pojavom štetnika do prije cvatnje. Utrošak vode: 200 – 1000 l/ha (20 – 100 l/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo za zaštitu bilja NURELLE D ne smije se primijeniti: iz zrakoplova; u vrijeme cvatnje kulture, susjednih kultura ili korova; kad pčele prikupljaju med; na zobi; na područjima gdje je dokazana otpornost (rezistentnost) repičinog sjajnika; po vjetrovitom vremenu.

Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: U količini od 0,5 l/ha (50 ml/1.000 m2) prije cvatnje (BBCH 30-59). Pojavom štetnika do prije cvatnje. Utrošak vode: 200 – 1000 l/ha (20 – 100 l/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo za zaštitu bilja NURELLE D ne smije se primijeniti: iz zrakoplova; u vrijeme cvatnje kulture, susjednih kultura ili korova; kad pčele prikupljaju med; na zobi; na područjima gdje je dokazana otpornost (rezistentnost) repičinog sjajnika; po vjetrovitom vremenu.

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: 60 dana
kukuruzni moljac
(Ostrinia nubilalis)
Primjena: Prije cvatnje (BBCH 59) u količini od 0,8 l/ha (80 ml/1000 m2) i to gusjenice kukuruznog moljca. Pojavom štetnika do prije cvatnje. Utrošak vode: 150 – 1000 l/ha (15 – 100 l/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo za zaštitu bilja NURELLE D ne smije se primijeniti: iz zrakoplova; u vrijeme cvatnje kulture, susjednih kultura ili korova; kad pčele prikupljaju med; na zobi; na područjima gdje je dokazana otpornost (rezistentnost) repičinog sjajnika; po vjetrovitom vremenu.

kukuruzna sovica
(Sesamia nonagrioides)
Primjena: Prije cvatnje (BBCH 59) u količini od 0,8 l/ha (80 ml/1000 m2) i to gusjenice kukuruzne sovice. Pojavom štetnika do prije cvatnje. Utrošak vode: 150 – 1000 l/ha (15 – 100 l/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo za zaštitu bilja NURELLE D ne smije se primijeniti: iz zrakoplova; u vrijeme cvatnje kulture, susjednih kultura ili korova; kad pčele prikupljaju med; na zobi; na područjima gdje je dokazana otpornost (rezistentnost) repičinog sjajnika; po vjetrovitom vremenu.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H226Zapaljiva tekućina i para.
H302Štetno ako se proguta.
H304Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H315Nadražuje kožu.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H332Štetno ako se udiše.
H335Može nadražiti dišni sustav.
H336Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P270Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P330 + P331AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.
P304 + P340AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.
P312U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P321Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPe 8Opasno za pčele/Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje/Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela/Skloniti ili pokriti košnicu tijekom primjene i određeno vrijeme (navesti) nakon primjene/Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova/Odstraniti korove prije cvatnje/Ne primjenjivati sredstvo prije (navesti vrijeme).

Važni datumi

Datum registracije 16.10.2012.
Registracija važi do 16.2.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha 16.3.2020.
Krajnji rok za primjenu zaliha 16.4.2020.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/09-01/47216.10.201216.02.2020
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/47218.12.2015
Izmjena i/ili dopuna registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/09-01/47213.01.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/47231.05.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/47215.05.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/47209.10.2018
Ukidanje registracijeUP/I-320-20/09-01/47211.02.2020