Nurelle D

NURELLE D je kombinirani insekticid namijenjen za suzbijanje štetnika na vinovoj lozi te nekim ratarskim kulturama.
Količina djelatne tvari u % 5,00% Cipermetrin , 50,00% Klorpirifos , 0,50% Alfa cipermetrin
Datum registracije 16.10.2012.
Registracija vrijedi do 16.10.2022.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Arysta LifeScience Corp.
Distributeri

Aktivne tvari

Cipermetrin (5,00%)

Cipermetrin je smjesa svih izomera. Koristi se za suzbijanje jabučnog i breskvinog savijača , kruškine buhe, lisnih ušiju, grozdovih moljaca, lisnih i sovica pozemljuša, repičinog sjajnika, štitastog moljca i drugih. LD5...

Klorpirifos (50,00%)

Insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u tlu na nekim ratarskim i povrćarskim kulturama.

Alfa cipermetrin (0,50%)

Kontaktni i želučani insekticid širokog spektra. Suzbija ličinke i odrasle oblike štetnika. Dobrog početnog i dugotrajnog djelovanja. Djelotvoran u vrlo malim koncentracijama. U zaštiti kupusnjača dodati okvašivač. LD50...