Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Nufos

Proizvodu Nufos je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 16.04.2020. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kontaktni insekticid dobrog dubinskog djelovanja za suzbijanje štetnika u mandarini, kukuruzu, pšenici, ječmu, šećernoj repi i duhanu.
Registarski broj UP/I-320-20/04-01/68
Vlasnik registracije Cheminova A/S
Adresa vlasnika rješenja P.O Box 9, DK-7620 Lemvig, Danska
Distributeri AgroChem MAKS d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene povrćarstvo, ratarstvo, poljoprivreda, voćarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 06.05.2004.
Registracija važi do 16.02.2020.
Datum isteka za prodaju zaliha 16.03.2020.
Datum isteka za korištenje zaliha 16.04.2020.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Klorpirifos 480 g/l

Kulture i štetni organizmi

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 60 dana
majski (obični) hrušt
(Melolontha melolontha)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.

rovac
(Gryllotalpa gryllotalpa)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: U koncentraciji 0,1-0,15 % (100-150 ml sredstva u 100 l vode). Primjena je dozvoljena samo do stadija razvoja 49 prema BBCH skali. Samo jedanput godišnje folijarno u šećernoj repi.

atomarija
(Atomaria linearis)
Primjena: U količini 2 l/ha (200 ml na 1000 m2 uz utrošak 40-60 l vode). Primjena je dozvoljena samo do stadija razvoja 49 prema BBCH skali. Samo jedanput godišnje folijarno u šećernoj repi.

lisne sovice
(Mamestra spp.)
Primjena: U količini 2 l/ha (200 ml na 1000 m2 uz utrošak 40-60 l vode). Primjena je dozvoljena samo do stadija razvoja 49 prema BBCH skali. Samo jedanput godišnje folijarno u šećernoj repi.

žičnjaci
(Elateridae)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.
Mandarina
(Citrus reticulata var. deliciosa)
Karenca: 28 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: U koncentraciji 0,1-0,15% (100-150 ml sredstva u 100 l vode). Primjena je dozvoljena samo do cvatnje odnosno do stadija razvoja 59 prema BBCH skali. Smije se primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini ako se primjenjuje na list (folijarno)uz razmak između primjena od 60 dana.
Kukuruz
(Zea mays)
Karenca: 60 dana
rovac
(Gryllotalpa gryllotalpa)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: U koncentraciji 0,1-0,15% (100-150 ml sredstva u 100 l vode). Dozvoljena je samo do stadija razvoja 59 prema BBCH skali. Smije se primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini ako se primjenjuje na list (folijarno)uz razmak između primjena od 60 dana.

žičnjaci
(Elateridae)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.

majski (obični) hrušt
(Melolontha melolontha)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.
Duhan
(Nicotiana spp.)
Karenca: Nije primjenjivo
žičnjaci
(Elateridae)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.
Dodatne informacije: Može biti fitotoksičan na mlade biljčice duhana u rasadniku.

majski (obični) hrušt
(Melolontha melolontha)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.
Dodatne informacije: Može biti fitotoksičan na mlade biljčice duhana u rasadniku.

rovac
(Gryllotalpa gryllotalpa)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.
Dodatne informacije: Može biti fitotoksičan na mlade biljčice duhana u rasadniku.

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.
Dodatne informacije: Može biti fitotoksičan na mlade biljčice duhana u rasadniku.

zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: U koncentraciji 0,15% (150 ml u 100 l vode). Smije se primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini ako se primjenjuje na list (folijarno) u duhanu uz razmak između primjena od 60 dana.
Dodatne informacije: Može biti fitotoksičan na mlade biljčice duhana u rasadniku.
Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: U koncentraciji 0,1-0,15% (100-150 ml sredstva u 100 l vode). Dozvoljena je samo do stadija razvoja 59 prema BBCH skali. Smije se primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini ako se primjenjuje na list (folijarno)uz razmak između primjena od 60 dana.

žičnjaci
(Elateridae)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.

majski (obični) hrušt
(Melolontha melolontha)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.

rovac
(Gryllotalpa gryllotalpa)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.
Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: U koncentraciji 0,1-0,15% (100-150 ml sredstva u 100 l vode). Dozvoljena je samo do stadija razvoja 59 prema BBCH skali. Smije se primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini ako se primjenjuje na list (folijarno)uz razmak između primjena od 60 dana.

žičnjaci
(Elateridae)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.

majski (obični) hrušt
(Melolontha melolontha)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.

rovac
(Gryllotalpa gryllotalpa)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) primjenom u trake, uz obveznu inkorporaciju. Primijeniti jednom kada se primjenjuje kao zemljišni insekticid. Perzistentnost u tlu duža je od folijarne perzistentnosti.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H226 Zapaljiva tekućina i para.
H301 Otrovno ako se proguta.
H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H315 Nadražuje kožu.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H332 Štetno ako se udiše.
H335 Može nadražiti dišni sustav.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.
P312 U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/04-01/68 06.05.2004. 16.02.2020.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/04-01/68 04.09.2009. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/04-01/68 09.11.2010. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/04-01/68 24.08.2011. -
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/40 28.01.2014. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/04-01/68 11.08.2017. -
Ukidanje registracije UP/I-320-20/04-01/68 10.02.2020. -

Primjena na kulture