Novagib

NOVAGIB je regulator rasta namijenjen za primjenu na jabuci i kruški.
Količina djelatne tvari u % 1,00% Gibrelin A4 - A7
Datum registracije 12.12.2016.
Registracija vrijedi do 31.08.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Fine Agrochemicals Limited
Distributeri

Aktivne tvari