Nortron Super

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva NORTRON SUPER je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi.
Registarski broj UP/I-320-20/18-03/90
Vlasnik registracije BAYER AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja sistemično, zemljišno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE3,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA3,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Etofumesat23326225-79-6 500,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) na jedan od sljedećih načina: a) jednokratnom primjenom u količini 1,5-2 L/ha u stadijima razvoja 4-6 listova kulture (BBCH 14-16), a korovi su u stadijima razvoja do 4 lista, ili b) dvokratnom razdvojenom (split) primjenom u količinama 0,5 + 0,5 L/ha kada korovi imaju do 2 razvijena lista, a kultura je u stadijima 4-6 listova (BBCH 14-16). Razmak između tretiranja treba biti 7-14 dana. Ograničenje: Sredstvo NORTRON SUPER smije se primijeniti svake treće godine na istoj površini.

Stočna repa
(Beta vulgaris)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) na jedan od sljedećih načina: a) jednokratnom primjenom u količini 1,5-2 L/ha u stadijima razvoja 4-6 listova kulture (BBCH 14-16), a korovi su u stadijima razvoja do 4 lista, ili b) dvokratnom razdvojenom (split) primjenom u količinama 0,5 + 0,5 L/ha kada korovi imaju do 2 razvijena lista, a kultura je u stadijima 4-6 listova (BBCH 14-16). Razmak između tretiranja treba biti 7-14 dana. Ograničenje: Sredstvo NORTRON SUPER smije se primijeniti svake treće godine na istoj površini.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 1Zbog zaštite podzemnih voda/organizama u tlu ne upotrebljavati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupine aktivnih tvari, gdje je bitno) više od (navodi se vremenski razmak ili broj primjena).

Važni datumi

Datum registracije 9.7.2019.
Registracija važi do 31.10.2032.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/18-03/9009.07.201931.10.2032