Next

NEXT je regulator rasta koji se koristi za sprječavanje polijeganja na ozimoj pšenici.

Proizvodu Next je ukinuta/istekla registracije na dan 30.04.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Količina djelatne tvari u % 25,00% Trineksapak
Datum registracije 08.01.2018.
Registracija vrijedi do 30.04.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Sharda Cropchem Limited
Distributeri

Aktivne tvari

Trineksapak (25,00%)