Next

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva NEXT je regulator rasta koji se koristi za sprječavanje polijeganja na ozimoj pšenici.
Registarski broj UP/I-320-20/15-01/286
Vlasnik registracije Sharda Cropchem Limited
Distributeri Euroazijski pesticidi d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva regulator rasta
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
Coex PE/EVOH100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex PE/EVOH200,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex PE/EVOH250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex PE/EVOH500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex PE/EVOH1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex PE/EVOH5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex PE/EVOH20,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)200,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Trineksapak732104273-73-6250,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
polijeganje
(Pythium spp.)
Primjena: u količini od 0,5 L/ha u razdoblju između početka vlatanja (početak izduživanja prvog međukoljenca, uspravan rukavac lista – BBCH 30) i faze razvijenog lista zastavičara (zastavičar potpuno odmotan, jezičac jedva vidljiv – BBCH 39). Sredstvo NEXT se na ozimoj pšenici smije primijeniti jedanput tijekom vegetacije. Sredstvo se primjenjuje prskanjem traktorskim prskalicama, uz utrošak vode od 200-400 L/ha.
Dodatne informacije: Sredstvo NEXT se ne primjenjuje dok je usjev vlažan ili ako se nakon primjene očekuje kiša. Domaćim životinjama zabranjen je ulaz na tretirane površine.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H226Zapaljiva tekućina i para.
H335Može nadražiti dišni sustav.
H411Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P210Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.
P240Uzemljiti/učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije.
P241Rabiti električnu/ventilacijsku/rasvjetnu/.../ opremu koja neće izazvati eksploziju.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P312U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P403 + P233Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 8.1.2018.
Registracija važi do 30.4.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/15-01/28608.01.201830.04.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/28606.04.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/28609.07.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/28625.03.2019