Nautile DG

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva NAUTILE DG je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu, ratarstvu i povrćarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/15-01/10
Vlasnik registracije United Phosphorus Ltd.
Distributeri Orchem d.o.o., zastupnik
Orchem d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno, lokalno-sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
PET/AL/LDPE250,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PET/AL/LDPE1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE10,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Mankozeb348018-01-7 (prije 8065-67-5)680,00 g/kgec.europa.eu
Cimoksanil41957966-95-750,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 35 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Primjenjuje se u količini 1,6 kg/ha, uz utrošak vode 400-1000 l/ha za primjenu traktorskom prskalicom ili raspršivačem i 600-1000 l/ha za primjenu leđnom prskalicom ili raspršivačem. S primjenom započeti kada se pojave povoljni uvjeti za razvoj bolesti, a najkasnije s pojavom prvih simptoma. Primjenjuje se od fenofaze 3 lista (BBCH 13) do razvoja ploda (BBCH 71). Dozvoljene su najviše 4 primjene tijekom jedne vegetacije, uz razmak između primjena od 10 dana.

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: Primjenjuje se u količini 2,0 kg/ha, uz utrošak vode 300-600 l/ha za primjenu traktorskom prskalicom i 600 l/ha za primjenu leđnom prskalicom. S primjenom započeti kada se pojave povoljni uvjeti za razvoj bolesti, a najkasnije s pojavom prvih simptoma. Primjenjuje se od zatvaranja redova (BBCH 39) do početka žućenja listova (BBCH 91). Dozvoljene su najviše 4 primjene tijekom jedne vegetacije, uz razmak između primjena od 7-10 dana.

Rajčica (konzumna)
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 3 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: Primjenjuje se u količini 2,0 kg/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha za primjenu traktorskom prskalicom i 600-1000 l/ha za primjenu leđnom prskalicom. S primjenom započeti kada se pojave povoljni uvjeti za razvoj bolesti, a najkasnije s pojavom prvih simptoma. Primjenjuje se od fenofaze 10 razvijenih listova (BBCH 20) do potpunog razvoja prvog ploda (BBCH 71). Dozvoljeno je najviše 5 primjena tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7-10 dana.

Rajčica (za preradu)
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 10 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: Primjenjuje se u količini 2,0 kg/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha za primjenu traktorskom prskalicom i 600-1000 l/ha za primjenu leđnom prskalicom. S primjenom započeti kada se pojave povoljni uvjeti za razvoj bolesti, a najkasnije s pojavom prvih simptoma. Primjenjuje se od fenofaze 10 razvijenih listova (BBCH 20) do potpunog razvoja prvog ploda (BBCH 71). Dozvoljeno je najviše 5 primjena tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7-10 dana.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H361dSumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 4.4.2016.
Registracija važi do 31.1.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/15-01/1004.04.201631.01.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/1011.01.2019