Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Mural

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva MURAL je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.
Registarski broj UP/I-320-20/16-03/308
Vlasnik registracije Galenika-Fitofarmacija a.d.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za otopinu
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE/PA1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/PA5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Dikamba851918-00-9480,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u razvojnim stadijima 2-5 listova (BBCH 12-15) kukuruza u količini 0,6–0,75 L/ha (60-75 ml/1000 m2). Može se primijeniti po cijeloj površini ili u trake. Kod primjene u trake prskati pojas unutar reda kukuruza širine 25-30 cm uz međurednu kultivaciju. Navedena količina odnosi se na stvarno tretiranu površinu. Utrošak vode: 200-400 L/ha Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.

višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u razvojnim stadijima 2-5 listova (BBCH 12-15) kukuruza u količini 0,6–0,75 L/ha (60-75 ml/1000 m2). Može se primijeniti po cijeloj površini ili u trake. Kod primjene u trake prskati pojas unutar reda kukuruza širine 25-30 cm uz međurednu kultivaciju. Navedena količina odnosi se na stvarno tretiranu površinu. Utrošak vode: 200-400 L/ha Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.

Kukuruz za silažu
(Zea mays)
Karenca: 70 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u razvojnim stadijima 2-5 listova (BBCH 12-15) kukuruza u količini 0,6–0,75 L/ha (60-75 ml/1000 m2). Može se primijeniti po cijeloj površini ili u trake. Kod primjene u trake prskati pojas unutar reda kukuruza širine 25-30 cm uz međurednu kultivaciju. Navedena količina odnosi se na stvarno tretiranu površinu. Utrošak vode: 200-400 L/ha Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.

višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u razvojnim stadijima 2-5 listova (BBCH 12-15) kukuruza u količini 0,6–0,75 L/ha (60-75 ml/1000 m2). Može se primijeniti po cijeloj površini ili u trake. Kod primjene u trake prskati pojas unutar reda kukuruza širine 25-30 cm uz međurednu kultivaciju. Navedena količina odnosi se na stvarno tretiranu površinu. Utrošak vode: 200-400 L/ha Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H315Nadražuje kožu.
H318Uzrokuje teške ozljede oka.
H411Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P264Nakon uporabe temeljito oprati …
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P310Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P332 + P313U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P362Skinuti zagađenu odjeću
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 27.12.2017.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/16-03/30827.12.201731.12.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/16-03/30818.11.2019
Izmjena i/ili dopuna dozvoleUP/I-UP/I-320-20/16-03/30814.10.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-UP/I-320-20/16-03/30818.03.2022