Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Moxa

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Sredstvo MOXA je regulator rasta koji se koristi za smanjivanje visine stabljike i sprječavanje polijeganja kod žitarica i trava.
Registarski broj UP/I-320-20/16-03/274
Vlasnik registracije GLOBACHEM N.V.
Adresa vlasnika rješenja Brustem Industriepark, Lichtenberglan 2019, B-3800 Sint-Truiden, Belgija
Distributeri Belchim Crop Protection HR d.o.o.
Belchim Crop Protection HR d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva regulator rasta
Područje primjene ratarstvo, travnjaštvo, poljoprivreda
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva prskanje traktorskim prskalicama

Važni datumi

Datum registracije 17.01.2017.
Registracija važi do 30.04.2029.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Trineksapak 250 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
PET 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE/PA 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE/PA 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
polijeganje
(Pythium spp.)
Primjena: - u količini od 0,4 l/ha u razdoblju između početka vlatanja (početak izduživanja prvog međukoljenca, uspravan rukavac lista – BBCH 30) i faze razvijenog lista zastavičara (zastavičar potpuno odmotan, jezičac jedva vidljiv – BBCH 39). Utrošak vode: 200 – 300 l/ha Smije se koristiti jedanput (1) tijekom vegetacije.
Dodatne informacije: Radna zabrana: Zabranjena je ispaša domaćih životinja na tretiranim površinama. Sredstvo MOXA se ne primjenjuje dok je usjev vlažan ili ako se nakon primjene očekuje kiša.
Jara pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
polijeganje
(Pythium spp.)
Primjena: - u količini od 0,4 l/ha u razdoblju između početka vlatanja (početak izduživanja prvog međukoljenca, uspravan rukavac lista – BBCH 30) i faze vidljivog drugog koljenca (BBCH 32). Utrošak vode: 200 – 300 l/ha Smije se koristiti jedanput (1) tijekom vegetacije.
Dodatne informacije: Radna zabrana: Zabranjena je ispaša domaćih životinja na tretiranim površinama. Sredstvo MOXA se ne primjenjuje dok je usjev vlažan ili ako se nakon primjene očekuje kiša.
Tvrda (durum) pšenica
(Triticum durum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
polijeganje
(Pythium spp.)
Primjena: - u količini od 0,4 l/ha u razdoblju između početka vlatanja (početak izduživanja prvog međukoljenca, uspravan rukavac lista – BBCH 30) i faze vidljivog drugog koljenca (BBCH 32). Utrošak vode: 200 – 300 l/ha Smije se koristiti jedanput (1) tijekom vegetacije.
Dodatne informacije: Radna zabrana: Zabranjena je ispaša domaćih životinja na tretiranim površinama. Sredstvo MOXA se ne primjenjuje dok je usjev vlažan ili ako se nakon primjene očekuje kiša.
Ozimi ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
polijeganje
(Pythium spp.)
Primjena: - u količini od 0,4 l/ha u razdoblju između početka vlatanja (početak izduživanja prvog međukoljenca, uspravan rukavac lista – BBCH 30) i faze vidljivog drugog koljenca (BBCH 32) ili u količini od 0,6 l/ha u razdoblju između pojave lista zastavičara (zastavičar vidljiv i uvijen – BBCH 37) i faze razvijenog lista zastavičara (zastavičar potpuno odmotan, jezičac jedva vidljiv – BBCH 39). Utrošak vode: 200 – 300 l/ha Smije se koristiti jedanput (1) tijekom vegetacije.
Dodatne informacije: Radna zabrana: Zabranjena je ispaša domaćih životinja na tretiranim površinama. Sredstvo MOXA se ne primjenjuje dok je usjev vlažan ili ako se nakon primjene očekuje kiša.
Jari ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
polijeganje
(Pythium spp.)
Primjena: - u količini od 0,5 l/ha u razdoblju između početka vlatanja (početak izduživanja prvog međukoljenca, uspravan rukavac lista – BBCH 30) i faze vidljivog drugog koljenca (BBCH 32). Utrošak vode: 200 – 300 l/ha Smije se koristiti jedanput (1) tijekom vegetacije.
Dodatne informacije: Radna zabrana: Zabranjena je ispaša domaćih životinja na tretiranim površinama. Sredstvo MOXA se ne primjenjuje dok je usjev vlažan ili ako se nakon primjene očekuje kiša.
Zob
(Avena sativa)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
polijeganje
(Pythium spp.)
Primjena: - u količini od 0,4 l/ha u razdoblju između početka vlatanja (početak izduživanja prvog međukoljenca, uspravan rukavac lista – BBCH 30) i faze vidljivog prvog koljenca (BBCH 31). Utrošak vode: 200 – 300 l/ha Smije se koristiti jedanput (1) tijekom vegetacije.
Dodatne informacije: Radna zabrana: Zabranjena je ispaša domaćih životinja na tretiranim površinama. Sredstvo MOXA se ne primjenjuje dok je usjev vlažan ili ako se nakon primjene očekuje kiša.
Raž
(Secale cereale)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
polijeganje
(Pythium spp.)
Primjena: - u količini od 0,4 l/ha u razdoblju između početka vlatanja (početak izduživanja prvog međukoljenca, uspravan rukavac lista – BBCH 30) i faze vidljivog drugog koljenca (BBCH 32). Utrošak vode: 200 – 300 l/ha Smije se koristiti jedanput (1) tijekom vegetacije.
Dodatne informacije: Radna zabrana: Zabranjena je ispaša domaćih životinja na tretiranim površinama. Sredstvo MOXA se ne primjenjuje dok je usjev vlažan ili ako se nakon primjene očekuje kiša.
Pšenoraž
(Triticosecale sativum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
polijeganje
(Pythium spp.)
Primjena: - u količini od 0,4 l/ha u razdoblju između početka vlatanja (početak izduživanja prvog međukoljenca, uspravan rukavac lista – BBCH 30) i faze vidljivog drugog koljenca (BBCH 32). Utrošak vode: 200 – 300 l/ha Smije se koristiti jedanput (1) tijekom vegetacije.
Dodatne informacije: Radna zabrana: Zabranjena je ispaša domaćih životinja na tretiranim površinama. Sredstvo MOXA se ne primjenjuje dok je usjev vlažan ili ako se nakon primjene očekuje kiša.
Ljulj za proizvodnju sjemena
(Lolium spp.)
Karenca: Nije primjenjivo
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
polijeganje
(Pythium spp.)
Primjena: - u količini od 0,8 l/ha u razdoblju između početka vlatanja (početak izduživanja prvog međukoljenca, uspravan rukavac lista – BBCH 30) i faze vidljivog prvog koljenca (BBCH 31). Utrošak vode: 200 – 300 l/ha Smije se koristiti jedanput (1) tijekom vegetacije. Kod primjene sredstva MOXA u ljuljevima, ne koristiti tretirane usjeve, sijeno i žetvene ostatke kao hranu (ili stelju) za životinje.
Dodatne informacije: Radna zabrana: Zabranjena je ispaša domaćih životinja na tretiranim površinama. Sredstvo MOXA se ne primjenjuje dok je usjev vlažan ili ako se nakon primjene očekuje kiša.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H226 Zapaljiva tekućina i para.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H332 Štetno ako se udiše.
H335 Može nadražiti dišni sustav.
H373 Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P210 Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P304 + P340 AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/16-03/274 17.01.2017. 30.04.2029.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/16-03/274 20.03.2019. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/16-03/274 16.03.2021. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/16-03/274 06.12.2021. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/16-03/274 03.03.2022. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/16-03/274 14.10.2022. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/16-03/274 01.02.2024. -

Primjena na kulture