Motivell Extra Pack

Proizvodu Motivell Extra Pack je ukinuta/istekla registracije na dan 01.01.2016. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Količina djelatne tvari u % 4,00% Nikosulfuron , 9,00% Dikamba , 32,00% Bentazon
Datum registracije 08.03.1999.
Registracija vrijedi do 01.01.2016.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne tvari

Nikosulfuron (4,00%)

Sulfonilureja učinkovita u suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (sirak iz rizoma, pirika i neki drugi) i nekih širokolisnih korova. Usvaja se preko lista. Kukuruz u vrijeme tretiranja treba imati od 2 do...

Dikamba (9,00%)

Djelatna tvar izaziva poremetnju ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i dijeljene stanice, sintezu bjelanjčevina i disanje. Translokacijski pripravak za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih...

Bentazon (32,00%)

Djelatna tvar izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama kojim svjetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Djeluje isključivo preko zelenih (živih) biljnih dijelova. Ugrađuje se u klorofil i...