Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Mospilan 20 SP

Proizvodu Mospilan 20 SP je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.07.2017. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Insekticid, lokalni sistemik, za suzbijanje štetnih kukaca na krumpiru, šećernoj repi, duhanu, breskvi, trešnji, mandarini, jabuci, paprici i krastavcima. Dopušta se prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 01.07.2016., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 01.07.2017.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/142
Vlasnik registracije Nisso Chemical Europe GmbH
Adresa vlasnika rješenja Berliner Allee 42, Düsseldorf, Njemačka
Distributeri Genera d.d.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vodotopivo prašivo
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene povrćarstvo, ratarstvo, poljoprivreda, voćarstvo
Način djelovanja kontaktno i sistemično
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 02.12.2006.
Registracija važi do 01.01.2016.
Datum isteka za prodaju zaliha 01.07.2016.
Datum isteka za korištenje zaliha 01.07.2017.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Acetamiprid 200 g/kg

Kulture i štetni organizmi

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 7 dana
krumpirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata)
Primjena: Tretirati kada je većina ličinki u stadiju L1 i L2.
Dodatne informacije: 80, 100 ili 120 g sredstva/ha iznosi 8-12 g sredstva na 1000 m2.
Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 35 dana
repin buhač
(Chaetocnema tibialis)
Dodatne informacije: 125 g/ha iznosi 12,5 g na 1000 m2.

repina pipa
(Bothynoderes punctiventris)
Dodatne informacije: 125 g/ha iznosi 12,5 g na 1000 m2.

crna repina (bobova) uš
(Aphis fabae)
Dodatne informacije: 125 g/ha iznosi 12,5 g na 1000 m2.
Duhan
(Nicotiana spp.)
Karenca: 35 dana
duhanov resičar (trips)
(Thrips tabaci)
Dodatne informacije: 300 g/ha iznosi 30 g sredstva na 1000 m2.

lisne uši
(Aphididae)
Dodatne informacije: 125 g/ha iznosi 12,5 g sredstva na 1000 m2.
Breskva
(Prunus persica)
Karenca: 14 dana
zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Dodatne informacije: 0,0125-0,015% iznosi 12,5-15 g sredstva u 100 l vode.
Trešnja
(Prunus avium)
Karenca: 14 dana
trešnjina muha
(Rhagoletis cerasi)
Dodatne informacije: 0,03% iznosi 30 g sredstva u 100 l vode, odnosno 3 g u 10 l vode.
Mandarina
(Citrus reticulata var. deliciosa)
Karenca: 21 dan
mediteranska voćna muha
(Ceratitis capitata)
Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 14 dana
jabučni savijač
(Cydia pomonella)

jabučna osica
(Hoplocampa testudinea)

moljac miner okruglih mina
(Leucoptera malifoliella)
Paprika
(Capsicum annuum)
Karenca: 7 dana
lisne uši
(Aphididae)

kalifornijski trips
(Frankliniella occidentalis)
Dodatne informacije: Suzbijanje kalifornijskog tripsa u zaštićenom prostoru dva puta u razmaku 3-4 dana.
Krastavac
(Cucumis sativus)
Karenca: 3 dana
lisne uši
(Aphididae)

kalifornijski trips
(Frankliniella occidentalis)
Dodatne informacije: Suzbijanje kalifornijskog tripsa u zaštićenom prostoru dva puta u razmaku 3-4 dana.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H302 Štetno ako se proguta.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P264 Nakon uporabe temeljito oprati …
P270 Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
P301 + P312 AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P330 Isprati usta.
P391 Sakupiti proliveno/rasuto.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/06-01/142 02.12.2006. 01.01.2016.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/06-01/142 27.11.2009. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/06-01/142 12.07.2012. -
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/03 03.01.2014. -
Proširenje registracije sredstva za male namjene UP/I-320-20/14-01/446 18.02.2015. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/06-01/142 15.04.2015. -

Primjena na kulture