Monsoon Active

MONSOON ACTIVE je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju divljeg sirka (Sorghum halepense), jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno.

Količina djelatne tvari u % 3,00% Foramsulfuron , 1,50% Ciprosulfamid , 1,00% Tienkarbazon-metil
Datum registracije 08.11.2016.
Registracija vrijedi do 31.07.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Foramsulfuron (3,00%)

Noviji pripravak iz grupe sulfonilureja za post em. primjenu. Namijenjen je suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u merkantilnom kukuruzu. Korovna biljka usvaja foramsulfuron preko li...

Ciprosulfamid (1,50%)

pomoćno sredstvo za zaštitu jednogodišnjih nasada od korova

Tienkarbazon-metil (1,00%)

herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i jednogodišnjih uskolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu