Monceren 250 FS

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva MONCEREN 250 FS je fungicid namijenjen tretiranju gomolja krumpira.
Registarski broj UP/I-320-20/16-03/251
Vlasnik registracije BAYER AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrirana suspenzija za tretiranje sjemena
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE20,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Pencikuron40266063-05-6 250,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Krumpir (gomolji)
(Solanum tuberosum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
bijela noga
(Rhizoctonia solani)
Primjena: Primjenjuje se tretiranjem gomolja krumpira na jedan od sljedećih načina: a) prije sadnje - tretiranjem gomolja na pokretnoj traci u količini od 0,6 l/t gomolja uz utrošak vode 2 l/t gomolja, b) tijekom sadnje - tretiranjem gomolja unutar odgovarajuće prilagođene sadilice u količini od 0,6 l/t gomolja uz utrošak vode 2 l/t gomolja, c) tijekom sadnje - primjenom u brazdu s prilagođenom sadilicom u količini od 3 l/ha uz utrošak vode 60-80 l/ha.
Dodatne informacije: Ovisno o tipu stroja za primjenu na sadilici sredstvo se može primijeniti tretiranjem tla oko gomolja, tretiranjem samih gomolja ili tretiranjem tla i gomolja. Sjetvena norma kod svake primjene ne smije biti veća od 5 tona gomolja/ha.

crna krastavost gomolja
(Rhizoctonia solani)
Primjena: Primjenjuje se tretiranjem gomolja krumpira na jedan od sljedećih načina: a) prije sadnje - tretiranjem gomolja na pokretnoj traci u količini od 0,6 l/t gomolja uz utrošak vode 2 l/t gomolja, b) tijekom sadnje - tretiranjem gomolja unutar odgovarajuće prilagođene sadilice u količini od 0,6 l/t gomolja uz utrošak vode 2 l/t gomolja, c) tijekom sadnje - primjenom u brazdu s prilagođenom sadilicom u količini od 3 l/ha uz utrošak vode 60-80 l/ha.
Dodatne informacije: Ovisno o tipu stroja za primjenu na sadilici sredstvo se može primijeniti tretiranjem tla oko gomolja, tretiranjem samih gomolja ili tretiranjem tla i gomolja. Sjetvena norma kod svake primjene ne smije biti veća od 5 tona gomolja/ha.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H411Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 22.2.2017.
Registracija važi do 31.5.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/16-03/25122.02.201731.05.2022
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/16-03/25108.06.2017