Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Momentum Trio

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva MOMENTUM TRIO je fungicid namijenjen suzbijanju plamenjače na vinovoj lozi.
Registarski broj UP/I-320-20/12-01/177
Vlasnik registracije Adama Agriculture B.V.
Distributeri Danon d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo
Način djelovanja kontaktno, sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
LDPE1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
LDPE5,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Fosetil38415845-66-6500,00 g/kgec.europa.eu
Folpet75133-07-3250,00 g/kgec.europa.eu
Cimoksanil41957966-95-740,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 28 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje u količini od 3 kg/ha, odnosno u koncentraciji od 0,3 % (300 g na 100 l vode) pri utrošku vode od 1000 l/ha. U slučaju da se sredstvo primjenjuje uz manji utrošak vode, koncentracija sredstva se povećava jer je sredstvo potrebno primijeniti u količini od 3 kg/ha. Sredstvo se može koristiti od faze razvoja 3-4 razvijena lista (mladice duge 2-4 cm, BBCH 14) do početka omekšavanja bobica (BBCH 85). Sredstvo je preporučljivo primjenjivati na temelju prognoze razvoja bolesti, uzimajući u obzir predviđeno vrijeme očekivanih zaraza i uvjete za razvoj plamenjače. Razmake između tretiranja potrebno je prilagoditi uvjetima za razvoj bolesti. Najmanji razmak između tretiranja iznosi 10 dana. Sredstvo se smije primijeniti najviše šest puta godišnje u istom nasadu.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H332Štetno ako se udiše.
H351Sumnja na moguće uzrokovanje raka .
H361fdSumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost. Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P405Skladištiti pod ključem.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 13.6.2016.
Registracija važi do 31.8.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/12-01/17713.06.201631.08.2023
Izmjena i/ili dopuna registracijeUP/I-320-20/12-01/17717.05.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/17702.11.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/17706.07.2020
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-UP/I-320-20/12-01/17704.01.2022