Modra galica (Scarmagnan)

Komponenta za pripravu bordoške suspenzije - preventivnog fungicida za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, povrćarstvu i ratarstvu. Dopušta se prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 01.07.2016., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 01.07.2017. godine.

Proizvodu Modra galica (Scarmagnan) je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.07.2016. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Aktivne tvari Bakarni sulfat
Datum registracije 15.12.2004.
Registracija vrijedi do 01.01.2016.
Krajnji rok za prodaju zaliha 01.07.2016.
Krajnji rok za primjenu zaliha 01.07.2016.
Proizvodi Scarmagnan
Distributeri

Aktivne tvari

Bakarni sulfat

Primijenjeni preventivno vrlo dobro djeluju protiv većine uzročnika biljnih bolesti, kao što su fuzikladij jabuka i krušaka, kovrčavost lista breskve, šupljikavost lista, plamenjače vinove loze i krumpira i nekih drugih...