Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

MODDUS EVO

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva MODDUS EVO je regulator rasta koji se koristi za smanjivanje visine stabljike i sprječavanje polijeganja kod žitarica, trava i krmnih leguminoza.
Registarski broj UP/I-320-20/16-03/305
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Adresa vlasnika rješenja Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Švicarska
Distributeri Syngenta Agro d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva dispergirajući koncentrat
Namjena sredstva regulator rasta
Područje primjene ratarstvo, travnjaštvo, krmno bilje
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva prskanje traktorskim prskalicama

Važni datumi

Datum registracije 26.03.2018.
Registracija važi do 30.04.2029.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Trineksapak 250 g

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
HDPE/PA 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
PET 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
f-HDPE 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
f-HDPE 10 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
f-HDPE 20 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Ozimi ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Smanjivanje visine stabljike i sprječavanje polijeganja
Primjena: Primjenjuje se za smanjivanje visine stabljike i sprječavanje polijeganja na ozimom ječmu u količini 0,6 L/ha u razdoblju između sredine busanja (BBCH 25) i faze razvijenog lista zastavičara (zastavičar potpuno odmotan, jezičac jedva vidljiv – BBCH 39); Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem traktorskim prskalicama, uz utrošak vode od 100 – 400 L/ha. Kod primjene potrebno je nastojati postići kvalitetnu pokrivenost usjeva sredstvom.
Jari ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Smanjivanje visine stabljike i sprječavanje polijeganja
Primjena: Primjenjuje se za smanjivanje visine stabljike i sprječavanje polijeganja na jarom ječmu u količini od 0,5 L/ha u razdoblju između sredine busanja (BBCH 25) i faze razvijenog lista zastavičara (zastavičar potpuno odmotan, jezičac jedva vidljiv – BBCH 39) Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem traktorskim trskalicama, uz utrošak vode od 100 – 400 L/ha. Kod primjene potrebno je nastojati postići kvalitetnu pokrivenost usjeva sredstvom.
Ozima meka pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Smanjivanje visine stabljike i sprječavanje polijeganja
Primjena: Primjenjuje se za smanjivanje visine stabljike i sprječavanje polijeganja na ozimoj mekoj pšenici u količini od 0,4 L/ha u razdoblju između sredine busanja (BBCH 25) i faze razvijenog lista zastavičara (zastavičar potpuno odmotan, jezičac jedva vidljiv – BBCH 39) Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem traktorskim prskalicama, uz utrošak vode od 100 – 400 L/ha. Kod primjene potrebno je nastojati postići kvalitetnu pokrivenost usjeva sredstvom.
Pir, ozimi
(Triticum spelta)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Smanjivanje visine stabljike i sprječavanje polijeganja
Primjena: Primjenjuje se za smanjivanje visine stabljike i sprječavanje polijeganja na ozimom piru u količini od 0,4 L/ha u razdoblju između sredine busanja (BBCH 25) i faze razvijenog lista zastavičara (zastavičar potpuno odmotan, jezičac jedva vidljiv – BBCH 39); Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem traktorskim prskalicama, uz utrošak vode od 100 – 400 L/ha. Kod primjene potrebno je nastojati postići kvalitetnu pokrivenost usjeva sredstvom.
Raž
(Secale cereale)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Smanjivanje visine stabljike i sprječavanje polijeganja
Primjena: Primjenjuje se za smanjivanje visine stabljike i sprječavanje polijeganja na raži u količini od 0,5 L/ha u razdoblju između sredine busanja (BBCH 25) i faze razvijenog lista zastavičara (zastavičar potpuno odmotan, jezičac jedva vidljiv – BBCH 39). Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem traktorskim prskalicama, uz utrošak vode od 100 – 400 L/ha. Kod primjene potrebno je nastojati postići kvalitetnu pokrivenost usjeva sredstvom.
Pšenoraž
(Triticosecale sativum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Smanjivanje visine stabljike i sprječavanje polijeganja
Primjena: Primjenjuje se za smanjivanje visine stabljike i sprječavanje polijeganja na pšenoraži u količini od 0,5 L/ha u razdoblju između sredine busanja (BBCH 25) i faze razvijenog lista zastavičara (zastavičar potpuno odmotan, jezičac jedva vidljiv – BBCH 39). Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem traktorskim prskalicama, uz utrošak vode od 100 – 400 L/ha. Kod primjene potrebno je nastojati postići kvalitetnu pokrivenost usjeva sredstvom.
Trave - sjemenski usjevi
Karenca: Nije primjenjivo
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Smanjivanje visine stabljike i sprječavanje polijeganja
Primjena: Primjenjuje se za smanjivanje visine stabljike i sprječavanje polijeganja na travama – sjemenskim usjevima u količini od 0,6 L/ha u razdoblju između faze vidljivog prvog koljenca (BBCH 31) i faze početka klasanja (BBCH 51). Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem traktorskim prskalicama, uz utrošak vode od 100 – 400 L/ha. Kod primjene potrebno je nastojati postići kvalitetnu pokrivenost usjeva sredstvom.
Krmne leguminoze - sjemenski usjevi
Karenca: Nije primjenjivo
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Smanjivanje visine stabljike i sprječavanje polijeganja
Primjena: Primjenjuje se za smanjivanje visine stabljike i sprječavanje polijeganja na krmnim leguminozama – sjemenskim usjevima u količini od 0,5 L/ha u razdoblju između početka izduživanja stabljike (BBCH 31) i faze prvih vidljivih cvjetnih pupova (BBCH 51). Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem traktorskim prskalicama, uz utrošak vode od 100 – 400 L/ha. Kod primjene potrebno je nastojati postići kvalitetnu pokrivenost usjeva sredstvom.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/16-03/305 26.03.2018. 30.04.2029.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/16-03/305 20.03.2019. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/16-03/305 06.02.2020. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/16-03/305 30.03.2021. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/16-03/305 06.12.2021. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/16-03/305 27.06.2022. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/16-03/305 20.04.2023. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/16-03/305 02.02.2024. -

Primjena na kulture