Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Moddus 250 EC

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Retardant rasta ozime pšenice, ozimog i jarog ječma i drugih žitarica visokih stabljika radi sprječavanja polijeganja.
Registarski broj UP/I-320-20/02-01/169
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Adresa vlasnika rješenja Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Švicarska
Distributeri Syngenta Agro d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva regulator rasta
Područje primjene ratarstvo, poljoprivreda
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 22.01.2003.
Registracija važi do 31.12.2028.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Trineksapak 250 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
- 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene (42 dana)
bolesti polijeganja
Primjena: Tretirati u fenofazama 31-37 prema ZCK skali.
Dodatne informacije: Uz utrošak 200-400 l škropiva/ha.
Pšenoraž, ozima
(Triticale (x Triticale))
Karenca: Osigurana vremenom primjene (42 dana)
bolesti polijeganja
Primjena: Tretirati u fenofazama 32-37 prema ZCK skali.
Dodatne informacije: Uz utrošak 200-400 l škropiva/ha.
Ozima raž
(Secale cereale)
Karenca: Osigurana vremenom primjene (42 dana)
bolesti polijeganja
Primjena: Tretirati u fenofazama 31-37 prema ZCK skali.
Dodatne informacije: Uz utrošak 200-400 l škropiva/ha.
Zob
(Avena sativa)
Karenca: Osigurana vremenom primjene (42 dana)
bolesti polijeganja
Primjena: Tretirati u fenofazama 31-34 prema ZCK skali.
Dodatne informacije: Uz utrošak 200-400 l škropiva/ha.
Ozimi ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: Osigurana vremenom primjene (42 dana)
bolesti polijeganja
Primjena: Tretirati u fenofazama 31-37 prema ZCK skali, odnosno nakon pojave prvog koljenca pa do pojave zastavice (formiranje zadnjeg lista). Ozimi dvoredni ječam u količini od 400-500 ml/ha što iznosi 40-50 ml na 1000 m2. Ozimi šesteroredni ječam u količini od 600-700 ml sredstva/ha.
Dodatne informacije: Uz utrošak 200-400 l škropiva/ha.
Jari ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: Osigurana vremenom primjene (42 dana)
bolesti polijeganja
Primjena: Tretirati u fenofazama 33-37 prema ZCK skali, odnosno nakon formiranja drugog koljenca pa do pojave zastavice.
Dodatne informacije: Uz utrošak 200-400 l škropiva/ha.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P264 Nakon uporabe temeljito oprati …
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P333 + P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P362 + P364 Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.
P391 Sakupiti proliveno/rasuto.
EUH 066 Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/02-01/169 22.01.2003. 31.12.2028.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/02-01/169 27.10.2003. -
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/04 07.01.2014. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/02-01/169 17.10.2023. -

Primjena na kulture