Mistral 70 WG

Selektivni herbicid za suzbijanje sjemenskih jednogodišnjih korova u krumpiru, rajčici, soji i lucerni.
Količina djelatne tvari u % 70,00% Metribuzin
Datum registracije 23.06.2008.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Feinchemie Schweb.
Distributeri

Aktivne tvari

Metribuzin (70,00%)

Djelatna tvar izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvena svim zelenim biljkama kojim svjetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Selektivni pripravak za suzbijanje velikog broja jednogodišnjih širokolisnih i neki...