Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

MIRADOR 250 SC

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva MIRADOR 250 SC je fungicid sistemičnog i translaminarnog djelovanja za preventivno suzbijanje biljnih bolesti na pšenici, ječmu, raži, pšenoraži i šećernoj repi.
Registarski broj UP/I-320-20/17-03/348
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Adresa vlasnika rješenja Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Švicarska
Distributeri Danon d.o.o.
Syngenta Agro d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene ratarstvo
Način djelovanja translaminarno, sistemično, preventivno
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 08.01.2018.
Registracija važi do 31.12.2025.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Azoksistrobin 250 g/kg

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
PET 1 l Profesionalna
HDPE 5 l Profesionalna

Kulture i štetni organizmi

Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 35 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
pepelnica
(Erysiphe graminis)
Primjena: u količini 1 L/ha, primjenom od nastanka infekcije do razvojnog stadija BBCH 59, uz 200-300 L/ha vode. Nakon prve (BBCH 32/39) trebala bi uslijediti druga primjena u stadiju razvoja BBCH 51/55.

smeđa pjegavost lista i pljevica
(Stagonospora nodorum = Septoria nodorum)
Primjena: u količini 1 L/ha, primjenom od nastanka infekcije do razvojnog stadija BBCH 59, uz 200-300 L/ha vode. Nakon prve (BBCH 32/39) trebala bi uslijediti druga primjena u stadiju razvoja BBCH 51/55.

smeđa pjegavost lista
(Septoria tritici = Zymoseptoria tritici = Mycosphaerella graminicola)
Primjena: u količini 1 L/ha, primjenom od nastanka infekcije do razvojnog stadija BBCH 59, uz 200-300 L/ha vode. Nakon prve (BBCH 32/39) trebala bi uslijediti druga primjena u stadiju razvoja BBCH 51/55.

žuto-smeđa pjegavost lista pšenice
(Drechslera tritici-repentis)
Primjena: u količini 1 L/ha, primjenom od nastanka infekcije do razvojnog stadija BBCH 59, uz 200-300 L/ha vode. Nakon prve (BBCH 32/39) trebala bi uslijediti druga primjena u stadiju razvoja BBCH 51/55.

žuta hrđa
(Puccinia striiformis)
Primjena: u količini 1 L/ha, primjenom od nastanka infekcije do razvojnog stadija BBCH 59, uz 200-300 L/ha vode. Nakon prve (BBCH 32/39) trebala bi uslijediti druga primjena u stadiju razvoja BBCH 51/55.

smeđa hrđa
(Puccinia recondita)
Primjena: u količini 1 L/ha, primjenom od nastanka infekcije do razvojnog stadija BBCH 59, uz 200-300 L/ha vode. Nakon prve (BBCH 32/39) trebala bi uslijediti druga primjena u stadiju razvoja BBCH 51/55.
Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: 35 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
smeđa hrđa
(Puccinia hordei)
Primjena: u količini 1 L/ha, primjenom od nastanka infekcije do razvojnog stadija BBCH 59, uz 200-300 L/ha vode. Nakon prve (BBCH 32/39) trebala bi uslijediti druga primjena u razvojnom stadiju BBCH 49/51.

siva pjegavost
(Rhynchosporium secalis)
Primjena: u količini 1 L/ha, primjenom od nastanka infekcije do razvojnog stadija BBCH 59, uz 200-300 L/ha vode. Nakon prve (BBCH 32/39) trebala bi uslijediti druga primjena u razvojnom stadiju BBCH 49/51.

pepelnica
(Erysiphe graminis)
Primjena: u količini 1 L/ha, primjenom od nastanka infekcije do razvojnog stadija BBCH 59, uz 200-300 L/ha vode. Nakon prve (BBCH 32/39) trebala bi uslijediti druga primjena u razvojnom stadiju BBCH 49/51.

mrežasta pjegavost
(Pyrenophora teres)
Primjena: u količini 1 L/ha, primjenom od nastanka infekcije do razvojnog stadija BBCH 59, uz 200-300 L/ha vode. Nakon prve (BBCH 32/39) trebala bi uslijediti druga primjena u razvojnom stadiju BBCH 49/51.
Raž
(Secale cereale)
Karenca: 35 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
smeđa hrđa
(Puccinia recondita)
Primjena: u količini 1 L/ha, primjenom od nastanka infekcije do razvojnog stadija BBCH 59, uz 200-300 L/ha vode. Nakon prve (BBCH 32/39) trebala bi uslijediti druga primjena u stadiju razvoja BBCH 51/55.

siva pjegavost
(Rhynchosporium secalis)
Primjena: u količini 1 L/ha, primjenom od nastanka infekcije do razvojnog stadija BBCH 59, uz 200-300 L/ha vode. Nakon prve (BBCH 32/39) trebala bi uslijediti druga primjena u stadiju razvoja BBCH 51/55.

pepelnica
(Erysiphe graminis)
Primjena: u količini 1 L/ha, primjenom od nastanka infekcije do razvojnog stadija BBCH 59, uz 200-300 L/ha vode. Nakon prve (BBCH 32/39) trebala bi uslijediti druga primjena u stadiju razvoja BBCH 51/55.
Pšenoraž
(Triticosecale sativum)
Karenca: 35 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
siva pjegavost
(Rhynchosporium secalis)
Primjena: u količini 1 L/ha, primjenom od nastanka infekcije do razvojnog stadija BBCH 59, uz 200-300 L/ha vode. Nakon prve (BBCH 32/39) trebala bi uslijediti druga primjena u stadiju razvoja BBCH 51/55.
Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 35 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
pjegavost lista
(Cercospora beticola)
Primjena: u količini 1 L/ha, od nastanka infekcije, uz potrošnju vode 200-400 L/ha. Ako je potrebno, nakon 14-28 dana može se provesti drugi tretman.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H332 Štetno ako se udiše.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P271 Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.
P304 + P340 + P312 AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
P391 Sakupiti proliveno/rasuto.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208 Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1 Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/17-03/348 08.01.2018. 31.12.2025.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/17-03/348 29.05.2019. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/17-03/348 27.11.2020. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/17-03/348 27.11.2020. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/17-03/348 01.02.2023. -

Primjena na kulture