Mikal Premium F

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na vinovoj lozi.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/173
Vlasnik registracije BAYER AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Iprovalikarb620140923-17-7 41,00 g/kgec.europa.eu
Fosetil38415845-66-6500,00 g/kgec.europa.eu
Folpet75133-07-3250,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 42 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Uz utrošak 1000 l/ha škropiva.

crna pjegavost rozgve
(Phomopsis viticola)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Uz utrošak 1000 l/ha škropiva.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H351Sumnja na moguće uzrokovanje raka .
H400Vrlo otrovno za vodeni okoliš.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P307 + P311U SLUČAJU izloženosti: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 29.11.2007.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/06-01/173 29.11.200731.12.2023
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1214.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/17323.02.2017