Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Mikal Premium F

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na vinovoj lozi.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/173
Vlasnik registracije BAYER AG
Adresa vlasnika rješenja Kaiser–Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Njemačka, Njemačka
Distributeri Bayer d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 29.11.2007.
Registracija važi do 31.12.2028.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Fosetil 500 g/kg
Folpet 250 g/kg
Iprovalikarb 41 g/kg

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
- 200 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
- 1 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
- 300 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 42 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Dodatne informacije: Uz utrošak 1000 l/ha škropiva.

crna pjegavost rozgve
(Phomopsis viticola)
Dodatne informacije: Uz utrošak 1000 l/ha škropiva.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P307 + P311 U SLUČAJU izloženosti: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208 Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/06-01/173 29.11.2007. 31.12.2028.
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/12 14.01.2014. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/06-01/173 23.02.2017. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/06-01/173 21.11.2023. -

Primjena na kulture