Mido 20 SL

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva MIDO 20 SL je bio insekticid za suzbijanje lisnih uši na jabuci. PRESTANAK VALJANOSTI RJEŠENJA (ZBOG OGRANIČENJA UPORABE NEONIKOTINOIDA) STUPA NA SNAGU 19. 9. 2018. DOPUŠTA SE PRODAJA, DISTRIBUCIJA I PRIMJENA POSTOJEĆIH ZALIHA SREDSTVA MIDO 20 SL DO 19. 12. 2018.
Registarski broj UP/I-320-20/10-01/67
Vlasnik registracije Sharda Cropchem Limited
Distributeri Euroazijski pesticidi d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za otopinu
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE/EVOH1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/PA1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)10,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)20,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)25,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)50,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Imidakloprid582138261-41-3200,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 14 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: U količini 0,35 l/ha uz utrošak vode od 1000 l/ha (odnosno 35 ml/100 l vode). Dozvoljena je primjena sredstva od faze razvoja ploda do 70% veličine ploda, a najkasnije 14 dana prije berbe (BBCH stadij 71-77).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Broj primjena u vegetaciji: dozvoljena je najviše jedna primjena sredstva tijekom vegetacije. Zbog zaštite pčela sredstvo MIDO 20 SL smije se primjenjivati isključivo nakon cvatnje. Pčele se smiju pustiti u tretirani voćnjak najranije 10 dana nakon primjene sredstva MIDO 20 SL. Prilikom primjene potrebno je spriječiti zanošenje škropiva na susjedne usjeve.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H411Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P309 + P311U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPo 5Prije ponovnog ulaska temeljito provjetriti tretirane površine/staklenike (treba navesti vrijeme) dok se primijenjeno sredstvo ne osuši.
SPe 8Opasno za pčele/Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje/Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela/Skloniti ili pokriti košnicu tijekom primjene i određeno vrijeme (navesti) nakon primjene/Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova/Odstraniti korove prije cvatnje/Ne primjenjivati sredstvo prije (navesti vrijeme).

Važni datumi

Datum registracije 18.12.2014.
Registracija važi do 19.9.2018.
Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 19.12.2018.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/10-01/6718.12.201419.09.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/10-01/6725.05.2018
Ukidanje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/10-01/6713.09.2018