Merlin

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih vrsta jednogodišnjih travnih korova u kukuruzu.
Registarski broj UP/I-320-20/08-01/149
Vlasnik registracije BAYER AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja sistemično, rezidualno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE + PA120,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
EVOH120,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE120,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE + PA140,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
EVOH140,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE140,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE + PA500,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
EVOH500,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE500,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Izoksaflutol575141112-29-0750,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Prije nicanja kukuruza. 0,10-0,13 kg/ha iznosi 10-13 g na 1000 m2. Od početka nicanja do stadija 3 lista kukuruza u količini od 0,08 kg/ha (8 g na 1000 m2) (BBCH 13). Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode 200-400 l/ha (20-40 l na 1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Suzbija neke vrste jednogodišnjih travnih korova. Kod primjene nakon sjetve, a prije nicanja za postizanje dobre učinkovitosti važna je dobra pripremljenost i vlažnost tla. Kod primjene nakon nicanja najbolji rezultati postižu se primjenom na mlade korove u aktivnom rastu (od nicanja do 2 lista), a slabiji su u suši.

Kukuruz za silažu
(Zea mays)
Karenca: Ne smije se silirati prije stadija mliječne zriobe.
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Prije nicanja kukuruza. 0,10-0,13 kg/ha iznosi 10-13 g na 1000 m2.Od početka nicanja do stadija 3 lista kukuruza u količini od 0,08 kg/ha (8 g na 1000 m2) (BBCH 13). Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode 200-400 l/ha (20-40 l na 1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Suzbija neke vrste jednogodišnjih travnih korova. Kod primjene nakon sjetve, a prije nicanja za postizanje dobre učinkovitosti važna je dobra pripremljenost i vlažnost tla. Kod primjene nakon nicanja najbolji rezultati postižu se primjenom na mlade korove u aktivnom rastu (od nicanja do 2 lista), a slabiji su u suši.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H361Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na neroneno dijete .
H411Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 066Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).

Važni datumi

Datum registracije 22.11.2010.
Registracija važi do 22.11.2020.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/08-01/14922.11.201022.11.2020
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/08-01/14921.02.2017