Menno Florades

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Dezinficijens za sprječavanje prijenosa gljiva, bakterija, virusa i viroida.
Registarski broj UP/I-320-20/08-01/152
Vlasnik registracije Menno Chemie Vertrieb GmbH
Distributeri EURO-BROD d.o.o, zastupnik
EURO-BROD d.o.o, distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za otopinu
Namjena sredstva dezinficijens
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo, ukrasno bilje, skladišta, ostale površine
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE2,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Benzojeva kiselina62265-85-090,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Prazno skladište
gljive
Primjena: nakon posljednjeg korištenja ili prije svakog ponovnog korištenja i nakon temeljitog mehaničkog čišćenja/prskanje ili polijevanje.
Dodatne informacije: (0,6-0,8 l/m2)/4 h

bakterije
Primjena: nakon posljednjeg korištenja ili prije svakog ponovnog korištenja i nakon temeljitog mehaničkog čišćenja/prskanje ili polijevanje
Dodatne informacije: (0,6-0,8 l/m2)/4 h

virusi
Primjena: nakon posljednjeg korištenja ili prije svakog ponovnog korištenja i nakon temeljitog mehaničkog čišćenja/prskanje ili polijevanje
Dodatne informacije: (0,6-0,8 l/m2)/4 h

Prostorija s uređajima
gljive
Primjena: nakon posljednjeg korištenja ili prije svakog ponovnog korištenja i nakon temeljitog mehaničkog čišćenja/prskanje ili polijevanje
Dodatne informacije: (0,6-0,8 l/m2)/4 h

bakterije
Primjena: nakon posljednjeg korištenja ili prije svakog ponovnog korištenja i nakon temeljitog mehaničkog čišćenja/prskanje ili polijevanje
Dodatne informacije: (0,6-0,8 l/m2)/4 h

virusi
Primjena: nakon posljednjeg korištenja ili prije svakog ponovnog korištenja i nakon temeljitog mehaničkog čišćenja/prskanje ili polijevanje
Dodatne informacije: (0,6-0,8 l/m2)/4 h

Uređaj
gljive
Primjena: nakon posljednjeg korištenja ili prije svakog ponovnog korištenja i nakon temeljitog mehaničkog čišćenja/prskanje ili polijevanje (0,6-0,8 l/m2)/4 h
Dodatne informacije: 1%/3 min. prije svakog ponovnog korištenja, preventivno/potapanje.

bakterije
Primjena: nakon posljednjeg korištenja ili prije svakog ponovnog korištenja i nakon temeljitog mehaničkog čišćenja/prskanje ili polijevanje(0,6-0,8 l/m2)/4 h
Dodatne informacije: 1%/3 min. prije svakog ponovnog korištenja, preventivno/potapanje.

virusi
Primjena: nakon posljednjeg korištenja ili prije svakog ponovnog korištenja i nakon temeljitog mehaničkog čišćenja/prskanje ili polijevanje(0,6-0,8 l/m2)/4 h
Dodatne informacije: 4%/3 min. Primjenjuje se prije svakog ponovnog korištenja preventivno, nakon temeljitog mehaničkog čišćenja /potapanje

viroidi
Primjena: prije svakog ponovnog korištenja preventivno, nakon temeljitog mehaničkog čišćenja /potapanje
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: 4%/3 min

Paleta
gljive
Primjena: nakon posljednjeg korištenja ili prije svakog ponovnog korištenja i nakon temeljitog mehaničkog čišćenja/prskanje ili polijevanje (0,6-0,8 l/m2)/4 h
Dodatne informacije: nakon posljednjeg korištenja ili prije svakog ponovnog korištenja i nakon temeljitog mehaničkog čišćenja/potapanje 2%/4 h

bakterije
Primjena: nakon posljednjeg korištenja ili prije svakog ponovnog korištenja i nakon temeljitog mehaničkog čišćenja/prskanje ili polijevanje (0,6-0,8 l/m2)/4 h
Dodatne informacije: nakon posljednjeg korištenja ili prije svakog ponovnog korištenja i nakon temeljitog mehaničkog čišćenja/potapanje 2%/4 h

virusi
Primjena: nakon posljednjeg korištenja ili prije svakog ponovnog korištenja i nakon temeljitog mehaničkog čišćenja/prskanje ili polijevanje (0,6-0,8 l/m2)/4 h
Dodatne informacije: nakon posljednjeg korištenja ili prije svakog ponovnog korištenja i nakon temeljitog mehaničkog čišćenja/potapanje 2%/4 h

Pribor
gljive
Primjena: nakon posljednjeg korištenja ili prije svakog ponovnog korištenja i nakon temeljitog mehaničkog čišćenja/potapanje. 2%/4 h
Dodatne informacije: 1%/3 min. prije svakog ponovnog korištenja, preventivno/potapanje

bakterije
Primjena: nakon posljednjeg korištenja ili prije svakog ponovnog korištenja i nakon temeljitog mehaničkog čišćenja/potapanje. 2%/4 h
Dodatne informacije: 1%/3 min. prije svakog ponovnog korištenja, preventivno/potapanje.

virusi
Primjena: nakon posljednjeg korištenja ili prije svakog ponovnog korištenja i nakon temeljitog mehaničkog čišćenja/potapanje. 2%/4 h
Dodatne informacije: 4%/3 min. prije svakog ponovnog korištenja preventivno, nakon temeljitog mehaničkog čišćenja /potapanje

viroidi
Primjena: prije svakog ponovnog korištenja preventivno, nakon temeljitog mehaničkog čišćenja /potapanje
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: 4%/3 min

Zaštićene površine
gljive
Primjena: nakon posljednjeg korištenja/polijevanje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: 1% (0,2 l/m2; 2 l/m2)*/16 h

bakterije
Primjena: nakon posljednjeg korištenja/polijevanje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: 1% (0,2 l/m2; 2 l/m2)*/16 h

virusi
Primjena: nakon posljednjeg korištenja, prije svakog ponovnog korištenja, nakon temeljitog mehaničkog čišćenja /polijevanje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: 4% (0,2 l/m2; 2 l/m2)*/16 h

viroidi
Primjena: nakon posljednjeg korištenja, prije svakog ponovnog korištenja, nakon temeljitog mehaničkog čišćenja /polijevanje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: 4% (0,2 l/m2; 2 l/m2)*/16 h

Cvjetni lonac
gljive
Primjena: nakon posljednjeg korištenja/potapanje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: 1%/16 h

bakterije
Primjena: nakon posljednjeg korištenja/potapanje
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: 1%/16 h

virusi
Primjena: nakon posljednjeg korištenja, nakon temeljitog mehaničkog čišćenja/potapanje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: 4%/16 h

viroidi
Primjena: nakon posljednjeg korištenja, nakon temeljitog mehaničkog čišćenja/potapanje
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: 4%/16 h

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H226Zapaljiva tekućina i para.
H318Uzrokuje teške ozljede oka.
H336Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H373Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti .
P210Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.
P260Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
P271Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301AKO SE PROGUTA:
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P405Skladištiti pod ključem.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPo 2Nakon uporabe sredstva oprati zaštitnu odjeću.

Važni datumi

Datum registracije 8.7.2011.
Registracija važi do 8.7.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/08-01/15208.07.201108.07.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/08-01/15227.10.201108.07.2021