Melody Duo WP 66,75

Kombinirani fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, povrćarstvu i ratarstvu. Dopušta se prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha do 08.12.2015. godine, a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha do 08.12.2016. godine.

Proizvodu Melody Duo WP 66,75 je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 08.12.2015. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Prodaja i distribucija proizvoda MELODY DUO WP 66,75 dozvoljena je do 8.12.2015. Rok za primjenu proizvoda je 8.12.2016.

Količina djelatne tvari u % 5,50% Iprovalikarb , 61,25% Propineb
Datum registracije 25.03.2004.
Registracija vrijedi do 08.06.2015.
Krajnji rok za prodaju zaliha 08.12.2015.
Krajnji rok za primjenu zaliha 08.12.2015.
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Iprovalikarb (5,50%)

Za sada jedini iz grupe amid - karbamata. Inhibira rast klične cijevi zoospora i sporangija, rast hifa a time i sporulaciju. Zahvaljujući novoj kemijskoj strukturi ne postoji pojava rezistencije. Ima vrlo izraženo kretan...

Propineb (61,25%)

Pripada grupi ditiokarbamata. Ima više mjesta djelovanja. Koristi se protiv plamenjače vinove loze, krumpira, rajčice i duhana, fitoftore, fuzikladija i drugih bolesti. LD50 8500 S.O. = III. K - 14 rajčica u polju i zašt...