Maza 4% SL

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva MAZA 4% SL je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u IMI-tolerantnim hibridima suncokreta.
Registarski broj UP/I-320-20/15-01/52
Vlasnik registracije Sharda Cropchem Limited
Distributeri Euroazijski pesticidi d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za otopinu
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE100,00 mlProfesionalna
HDPE200,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE20,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Imazamoks619114311-32-940,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Suncokret
(Helianthus annuus)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u IMI-tolerantnim hibridima suncokreta u količini 1,25 L/ha nakon nicanja (post-em) u stadijima razvoja 2-8 listova kulture (BBCH 12-18). Utrošak vode: 150-400 L/ha. Način primjene: prskanje traktorskim ili leđnim prskalicama.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 28.12.2017.
Registracija važi do 1.1.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/15-01/5228.12.201701.01.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/5223.10.201801.01.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/5225.01.2021