Maza 4% SL

MAZA 4% SL je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u IMI-tolerantnim hibridima suncokreta.

Proizvodu Maza 4% SL je ukinuta/istekla registracije na dan 01.11.2018. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Količina djelatne tvari u % 4,00% Imazamoks
Datum registracije 28.12.2017.
Registracija vrijedi do 01.11.2018.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Sharda Cropchem Limited
Distributeri

Aktivne tvari

Imazamoks (4,00%)

Selektivni translokacijski pripravak. Mehanizam djelovanja u uskoj je vezi sa sintezom lančastih aminokiselina: valina, leucina i izoleucina (istovjetan u SU herbicida). Herbicidni učinak je rezultat inhibicije enzima ac...