Maxim XL 035 FS

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Fungicid za tretiranje sjemena kukuruza za zrno i silažu.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/242
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Distributeri Syngenta Agro d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrirana suspenzija za tretiranje sjemena
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Metalaksil-M58070630-17-0 10,00 g/lec.europa.eu
Fludioksonil522131341-86-125,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za silažu
(Zea mays)
Karenca: Može se najranije žeti u fazi mliječne zriobe.
fusarium
(Fusarium spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 100 ml sredstva na 100 kg sjemena kukuruza uz dodatak 700-1100 ml vode.
Dodatne informacije: Na etiketi nije potrebno pisati "Upozorenje" kod CLP označavanja.

pythium
(Pythium spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 100 ml sredstva na 100 kg sjemena kukuruza uz dodatak 700-1100 ml vode.
Dodatne informacije: Na etiketi nije potrebno pisati "Upozorenje" kod CLP označavanja.

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
pythium
(Pythium spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 100 ml sredstva na 100 kg sjemena kukuruza uz dodatak 700-1100 ml vode.
Dodatne informacije: Na etiketi nije potrebno pisati "Upozorenje" kod CLP označavanja.

fusarium
(Fusarium spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 100 ml sredstva na 100 kg sjemena kukuruza uz dodatak 700-1100 ml vode.
Dodatne informacije: Na etiketi nije potrebno pisati "Upozorenje" kod CLP označavanja.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H411Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P362 + P364Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 1.2.2007.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/06-01/24201.02.200731.12.2023
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/0407.01.2014