Maxim XL 035 FS

Fungicid za tretiranje sjemena kukuruza za zrno i silažu.
Količina djelatne tvari u % 2,50% Fludioksonil , 1,00% M - metalaksil
Datum registracije 01.02.2007.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Fludioksonil (2,50%)

U kombinaciji sa ciprodinilom koristi se za suzbijanje sive plijesni. Djeluju kao inhibitori disanja mitohondrijima. Fludioksonil je fungicid sa površinskim djelovanjem. LD50 5000. S.O. = III. T - 2. Karenca: 21 dan vino...

M - metalaksil (1,00%)

Sve kombinacije koriste se za suzbijanje plamenjače vinove loze. Kombinacija s bakrom koristi se za suzbijanje plamenjače na hmelju, soji, duhanu, krumpiru, rajčici, kupusu, krastavcima i luku a kombinacija s mankozebom...