Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Maxim Extra 050 FS

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani fungicid za suzbijanje biljnih bolesti koje se prenose sjemenom.
Registarski broj UP/I-320-20/04-01/254
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Adresa vlasnika rješenja Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Švicarska
Distributeri Syngenta Agro d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrirana suspenzija za tretiranje sjemena
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene tretiranje sjemena, ratarstvo, poljoprivreda
Upotreba sredstva strojevi za tretiranje sjemena

Važni datumi

Datum registracije 03.03.2005.
Registracija važi do 31.12.2028.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Difenkonazol 25 g/l
Fludioksonil 25 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
- 20 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Pšenoraž
(Triticosecale sativum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
smeđa pjegavost lista i pljevica
(Stagonospora nodorum = Septoria nodorum)
Primjena: U količini 200 ml sredstva na 100 kg sjemena.

fuzarioza
(Fusarium roseum)
Primjena: U količini 200 ml sredstva na 100 kg sjemena.

snježna plijesan
(Microdochium nivale)
Primjena: U količini 200 ml sredstva na 100 kg sjemena.
Zob
(Avena sativa)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
fuzarioza
(Fusarium roseum)
Primjena: U količini 200 ml sredstva na 100 kg sjemena.

snježna plijesan
(Microdochium nivale)
Primjena: U količini 200 ml sredstva na 100 kg sjemena.
Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
snježna plijesan
(Microdochium nivale)
Primjena: U količini 125 ml sredstva u 600 ml vode na 100 kg sjemena.

prugavost
(Pyrenophora graminea)
Primjena: U količini 125 ml sredstva u 600 ml vode na 100 kg sjemena.

mrežasta pjegavost
(Pyrenophora teres)
Primjena: U količini 125 ml sredstva u 600 ml vode na 100 kg sjemena.
Raž
(Secale cereale)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
fuzarioza
(Fusarium roseum)
Primjena: U količini 200 ml sredstva na 100 kg sjemena.

snježna plijesan
(Microdochium nivale)
Primjena: U količini 200 ml sredstva na 100 kg sjemena.
Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
fusarium graminearum
(Fusarium graminearum)
Primjena: U količini 100-125 ml sredstva u 600 ml vode na 100 kg sjemena.

smrdljiva snijet
(Tilletia spp.)
Primjena: U količini 100-125 ml sredstva u 600 ml vode na 100 kg sjemena.

smeđa pjegavost lista i pljevica
(Stagonospora nodorum = Septoria nodorum)
Primjena: U količini 100-125 ml sredstva u 600 ml vode na 100 kg sjemena.

snježna plijesan
(Microdochium nivale)
Primjena: U količini 100-125 ml sredstva u 600 ml vode na 100 kg sjemena.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H332 Štetno ako se udiše.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P312 U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P391 Sakupiti proliveno/rasuto.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208 Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/04-01/254 03.03.2005. 31.12.2028.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/04-01/254 26.01.2007. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/04-01/254 25.07.2013. -
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/04 07.01.2014. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/04-01/254 17.10.2023. -

Primjena na kulture