Maxata

MAXATA je neselektivno herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova te nekih višegodišnjih širokolisnih korova u vinogradima i voćnjacima.

Proizvodu Maxata je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 29.05.2018. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 86,00% Amitrol
Datum registracije 24.09.2015.
Registracija vrijedi do 30.09.2016.
Krajnji rok za prodaju zaliha 31.03.2017.
Krajnji rok za primjenu zaliha 29.05.2018.
Proizvodi Nufarm
Distributeri

Aktivne tvari

Amitrol (86,00%)

neselektivno herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova te nekih višegodišnjih širokolisnih korova u vinogradima i voćnjacima.