Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Match 050 EC

Proizvodu Match 050 EC je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 30.06.2022. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Insekticid namijenjen suzbijanju štetnih kukaca u zaštićenom prostoru.
Registarski broj UP/I-320-20/03-01/114
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Adresa vlasnika rješenja Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Švicarska
Distributeri Syngenta Agro d.o.o.
Agroavant d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene povrćarstvo, ratarstvo, poljoprivreda
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 03.04.2003.
Registracija važi do 31.12.2020.
Datum isteka za prodaju zaliha 30.06.2021.
Datum isteka za korištenje zaliha 30.06.2022.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Lufenuron 50 g/l

Kulture i štetni organizmi

Paprika (u zaštićenom prostoru)
(Capsicum annuum)
Karenca: 7 dana
kukuruzni moljac
(Ostrinia nubilalis)
Primjena: U količini od 2 l/ha (200 ml na 1000 m2). Sredstvo primijeniti u periodu odlaganja jaja i pojave gusjenica prvih stadija. Primjena dozvoljena samo u zaštićenom prostoru.
Dodatne informacije: Ne smije se primjenjivati u vrijeme cvatnje i aktivnog leta pčela i ostalih oprašivača. Smije se primijeniti samo jednom godišnje u vegetaciji na istoj površini ili u istom nasadu. Aviotretiranje nije dozvoljeno. Ne preporučuje se miješati s sredstvima na osnovi aktivne tvari fenoksikarb i ditianona i ostalim sredstvima koja se koriste kao bordoška suspenzija (sredstva na osnovi bakar- hidroksid- kalcij-sulfat kompleksa). O mogućnosti miješanja sredstva MATCH 050 EC sa drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.
Krumpir (na zaštićenom)
(Solanum tuberosum)
Karenca: 7 dana
krumpirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata)
Primjena: Sredstvo primjeniti u periodu odlaganja jaja i pojave ličinki prvih stadija. Primjenjuje se u količini od 3ml/100 m^2 vode. Primjena dozvoljena samo u zaštićenom prostoru.
Dodatne informacije: Ne smije se primjenjivati u vrijeme cvatnje i aktivnog leta pčela i ostalih oprašivača. Smije se primijeniti samo jednom godišnje u vegetaciji na istoj površini ili u istom nasadu. Aviotretiranje nije dozvoljeno. Ne preporučuje se miješati s sredstvima na osnovi aktivne tvari fenoksikarb i ditianona i ostalim sredstvima koja se koriste kao bordoška suspenzija (sredstva na osnovi bakar- hidroksid- kalcij-sulfat kompleksa). O mogućnosti miješanja sredstva MATCH 050 EC sa drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H226 Zapaljiva tekućina i para.
H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H315 Nadražuje kožu.
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P210 Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P310 AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P302 + P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P331 NE izazivati povraćanje.
P363 Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.
P391 Sakupiti proliveno/rasuto.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/03-01/114 03.04.2003. 31.12.2020.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/04-01/85 09.03.2004. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/03-01/114 14.04.2004. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/03-01/114 06.12.2004. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/03-01/114 20.05.2008. -
Dozvola za proširenje primjene za male kulture/male namjene UP/I-320-20/11-01/120 30.06.2011. -
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/12-01/330 31.12.2012. -
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/04 07.01.2014. -
Izmjena i/ili dopuna registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/03-01/114 17.01.2014. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/03-01/114 29.10.2019. -
Izmjena dozvole za male kulture/male namjene UP/I-320-20/11-01/120 29.10.2019. -