Match 050 EC

Proizvod Match 050 EC više nije na popisu i nije aktivan.

Aktivne tvari Lufenuron
Datum registracije -
Registracija vrijedi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Lufenuron

Inhibitor hitinaza. Za suzbijanje ličinki krumpirove zlatice, jabučnog savijača, savijača kožice ploda i grozdovih moljaca. LD50 3000. S.O. = II. Karenca: 7 dana za krumpir i papriku u polju, patliđan, 28 dana za jezgrič...