Match 050 EC

Insekticid namijenjen suzbijanju štetnih kukaca u zaštićenom prostoru.

Količina djelatne tvari u % 5,00% Lufenuron
Datum registracije 03.04.2003.
Registracija vrijedi do 31.12.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Lufenuron (5,00%)

Inhibitor hitinaza. Za suzbijanje ličinki krumpirove zlatice, jabučnog savijača, savijača kožice ploda i grozdovih moljaca. LD50 3000. S.O. = II. Karenca: 7 dana za krumpir i papriku u polju, patliđan, 28 dana za jezgrič...