Masai

MASAI je akaricid namijenjen za suzbijanje štetnih grinja na vinovoj lozi, jabuci, i ukrasnom bilju.
Količina djelatne tvari u % 20,00% Tebufenpirad
Datum registracije 28.02.2014.
Registracija vrijedi do 27.02.2024.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne tvari

Tebufenpirad (20,00%)

Akaricid namijenjen za suzbijanje štetnih grinja na vinovoj lozi, jabuci i ukrasnom bilju.