Masai

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva MASAI je akaricid namijenjen za suzbijanje štetnih grinja na vinovoj lozi, jabuci, i ukrasnom bilju.
Registarski broj UP/I-320-20/12-01/193
Vlasnik registracije BASF SE
Distributeri BASF Croatia d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva močivo prašivo
Namjena sredstva akaricid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ukrasno bilje
Način djelovanja kontaktno, želučano
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
PVA - vodotopiva vrećica100,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PVA - vodotopiva vrećica500,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Tebufenpirad725119168-77-3 200,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 14 dana
crveni voćni pauk
(Panonychus ulmi)
Primjena: U proljeće u vrijeme izlaženja ličinki iz zimskih jaja u količini 0,1 kg/ha u 400 l vode/ha, kasnije porastom vinove loze pa do početka cvatnje u količini 0,2 kg/ha u 800 l vode/ha. Ljeti u količini 0,3 do 0,4 kg/ha u 1200 do 1600 l vode/ha. Najbolji učinak sredstva u suzbijanju crvenog voćnog pauka u proljeće se postiže kada izađe 70-80% ličinki iz zimskih jaja, a najpovoljnije vrijeme primjene za suzbijanje koprivine grinje je kod praga štetnosti što ljeti vrijedi za obje vrste. Sredstvo djeluje na jaja, ličinke i odrasle oblike grinja iz porodice Tetranychidae. Dozvoljeno je tretirati najviše dva puta godišnje prskanjem ili raspršivanjem.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U proljeće u vrijeme izlaženja ličinki iz zimskih jaja u količini 0,1 kg/ha u 400 l vode/ha, kasnije porastom vinove loze pa do početka cvatnje u količini 0,2 kg/ha u 800 l vode/ha. Ljeti u količini 0,3 do 0,4 kg/ha u 1200 do 1600 l vode/ha. Najbolji učinak sredstva u suzbijanju crvenog voćnog pauka u proljeće se postiže kada izađe 70-80% ličinki iz zimskih jaja, a najpovoljnije vrijeme primjene za suzbijanje koprivine grinje je kod praga štetnosti što ljeti vrijedi za obje vrste. Sredstvo djeluje na jaja, ličinke i odrasle oblike grinja iz porodice Tetranychidae. Dozvoljeno je tretirati najviše dva puta godišnje prskanjem ili raspršivanjem.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Vinova loza (stolne sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 21 dan
crveni voćni pauk
(Panonychus ulmi)
Primjena: U proljeće u vrijeme izlaženja ličinki iz zimskih jaja u količini 0,1 kg/ha u 400 l vode/ha, kasnije porastom vinove loze pa do početka cvatnje u količini 0,2 kg/ha u 800 l vode/ha. Ljeti u količini 0,3 do 0,4 kg/ha u 1200 do 1600 l vode/ha. Najbolji učinak sredstva u suzbijanju crvenog voćnog pauka u proljeće se postiže kada izađe 70-80% ličinki iz zimskih jaja, a najpovoljnije vrijeme primjene za suzbijanje koprivine grinje je kod praga štetnosti što ljeti vrijedi za obje vrste. Sredstvo djeluje na jaja, ličinke i odrasle oblike grinja iz porodice Tetranychidae. Dozvoljeno je tretirati najviše dva puta godišnje prskanjem ili raspršivanjem.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U proljeće u vrijeme izlaženja ličinki iz zimskih jaja u količini 0,1 kg/ha u 400 l vode/ha, kasnije porastom vinove loze pa do početka cvatnje u količini 0,2 kg/ha u 800 l vode/ha. Ljeti u količini 0,3 do 0,4 kg/ha u 1200 do 1600 l vode/ha. Najbolji učinak sredstva u suzbijanju crvenog voćnog pauka u proljeće se postiže kada izađe 70-80% ličinki iz zimskih jaja, a najpovoljnije vrijeme primjene za suzbijanje koprivine grinje je kod praga štetnosti što ljeti vrijedi za obje vrste. Sredstvo djeluje na jaja, ličinke i odrasle oblike grinja iz porodice Tetranychidae. Dozvoljeno je tretirati najviše dva puta godišnje prskanjem ili raspršivanjem.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 21 dan
crveni voćni pauk
(Panonychus ulmi)
Primjena: U količini 0,125 kg/ha u 500 l vode/ha po 1 m visine krošnje. Najbolji učinak sredstva u suzbijanju crvenog voćnog pauka u proljeće se postiže kada izađe 70-80% ličinki iz zimskih jaja, a najpovoljnije vrijeme primjene za suzbijanje koprivine grinje je kod praga štetnosti što ljeti vrijedi za obje vrste. Sredstvo djeluje na jaja, ličinke i odrasle oblike grinja iz porodice Tetranychidae. Tretirati u stadiju BBCH 69-81, najviše dva puta godišnje prskanjem ili raspršivanjem.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U količini 0,125 kg/ha u 500 l vode/ha po 1 m visine krošnje. Najbolji učinak sredstva u suzbijanju crvenog voćnog pauka u proljeće se postiže kada izađe 70-80% ličinki iz zimskih jaja, a najpovoljnije vrijeme primjene za suzbijanje koprivine grinje je kod praga štetnosti što ljeti vrijedi za obje vrste. Sredstvo djeluje na jaja, ličinke i odrasle oblike grinja iz porodice Tetranychidae. Tretirati u stadiju BBCH 69-81, najviše dva puta godišnje prskanjem ili raspršivanjem.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Ukrasno bilje (u zaštićenom prostoru)

Karenca: Nije primjenjivo.
koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: Primijeniti: - u količini do 0,3 kg/ha u 600 l vode/ha za biljke do visine 50 cm; - u količini do 0,45 kg/ha u 900 l vode/ha za biljke od visine 50 do 125 cm; - u količini do 0,6 kg/ha u 1200 l vode/ha za biljke više od 125 cm. Tretirati od početka napada odnosno od početka pojave vidljivih simptoma/štetnih organizma. Dozvoljeno je tretirati najviše jednom godišnje prskanjem ili raspršivanjem. Sredstvo djeluje na jaja, ličinke i odrasle oblike grinja iz porodice Tetranychidae.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

mekokožne grinje
(Tarsonemidae)
Primjena: Primijeniti: - u količini do 0,3 kg/ha u 600 l vode/ha za biljke do visine 50 cm; - u količini do 0,45 kg/ha u 900 l vode/ha za biljke od visine 50 do 125 cm; - u količini do 0,6 kg/ha u 1200 l vode/ha za biljke više od 125 cm. Tretirati od početka napada odnosno od početka pojave vidljivih simptoma/štetnih organizma. Dozvoljeno je tretirati najviše jednom godišnje prskanjem ili raspršivanjem. Sredstvo djeluje na jaja, ličinke i odrasle oblike grinja iz porodice Tetranychidae.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Ukrasno bilje (na otvorenom)

Karenca: Nije primjenjivo.
koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: Primijeniti: - u količini do 0,3 kg/ha u 600 l vode/ha za biljke do visine 50 cm; - u količini do 0,45 kg/ha u 900 l vode/ha za biljke od visine 50 do 125 cm; - u količini do 0,6 kg/ha u 1200 l vode/ha za biljke više od 125 cm. Tretirati od početka napada odnosno od početka pojave vidljivih simptoma/štetnih organizma. Dozvoljeno je tretirati najviše jednom godišnje prskanjem ili raspršivanjem. Sredstvo djeluje na jaja, ličinke i odrasle oblike grinja iz porodice Tetranychidae.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

grinje šiškarice
(Eriophyidae)
Primjena: Primijeniti: - u količini do 0,3 kg/ha u 600 l vode/ha za biljke do visine 50 cm; - u količini do 0,45 kg/ha u 900 l vode/ha za biljke od visine 50 do 125 cm; - u količini do 0,6 kg/ha u 1200 l vode/ha za biljke više od 125 cm. Tretirati od početka napada odnosno od početka pojave vidljivih simptoma/štetnih organizma. Dozvoljeno je tretirati najviše jednom godišnje prskanjem ili raspršivanjem. Sredstvo djeluje na jaja, ličinke i odrasle oblike grinja iz porodice Tetranychidae.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H332Štetno ako se udiše.
H335Može nadražiti dišni sustav.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P301 + P312AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P403 + P233Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPo 5Prije ponovnog ulaska temeljito provjetriti tretirane površine/staklenike (treba navesti vrijeme) dok se primijenjeno sredstvo ne osuši.
SPe 6Zbog zaštite ptica/divljih vrsta sisavaca treba ukloniti rasuto sredstvo.

Važni datumi

Datum registracije 28.2.2014.
Registracija važi do 27.2.2024.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/12-01/19328.02.201427.02.2024