Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Masai

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva SHIRUDO je akaricid namijenjen za suzbijanje štetnih grinja na vinovoj lozi, jabuci, i ukrasnom bilju.
Registarski broj UP/I-320-20/12-01/193
Vlasnik registracije Belchim Crop Protection NV/SA
Stari naziv sredstva MASAI

Dodatni podaci

Formulacija sredstva močivo prašivo
Namjena sredstva akaricid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ukrasno bilje
Način djelovanja kontaktno, želučano
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
PVA - vodotopiva vrećica100,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PVA - vodotopiva vrećica500,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Tebufenpirad725119168-77-3 200,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 14 dana
crveni voćni pauk
(Panonychus ulmi)
Primjena: U proljeće u vrijeme izlaženja ličinki iz zimskih jaja u količini 0,1 kg/ha u 400 l vode/ha, kasnije porastom vinove loze pa do početka cvatnje u količini 0,2 kg/ha u 800 l vode/ha. Ljeti u količini 0,3 do 0,4 kg/ha u 1200 do 1600 l vode/ha. Najbolji učinak sredstva u suzbijanju crvenog voćnog pauka u proljeće se postiže kada izađe 70-80% ličinki iz zimskih jaja, a najpovoljnije vrijeme primjene za suzbijanje koprivine grinje je kod praga štetnosti što ljeti vrijedi za obje vrste. Sredstvo djeluje na jaja, ličinke i odrasle oblike grinja iz porodice Tetranychidae. Dozvoljeno je tretirati najviše dva puta godišnje prskanjem ili raspršivanjem.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U proljeće u vrijeme izlaženja ličinki iz zimskih jaja u količini 0,1 kg/ha u 400 l vode/ha, kasnije porastom vinove loze pa do početka cvatnje u količini 0,2 kg/ha u 800 l vode/ha. Ljeti u količini 0,3 do 0,4 kg/ha u 1200 do 1600 l vode/ha. Najbolji učinak sredstva u suzbijanju crvenog voćnog pauka u proljeće se postiže kada izađe 70-80% ličinki iz zimskih jaja, a najpovoljnije vrijeme primjene za suzbijanje koprivine grinje je kod praga štetnosti što ljeti vrijedi za obje vrste. Sredstvo djeluje na jaja, ličinke i odrasle oblike grinja iz porodice Tetranychidae. Dozvoljeno je tretirati najviše dva puta godišnje prskanjem ili raspršivanjem.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Vinova loza (stolne sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 21 dan
crveni voćni pauk
(Panonychus ulmi)
Primjena: U proljeće u vrijeme izlaženja ličinki iz zimskih jaja u količini 0,1 kg/ha u 400 l vode/ha, kasnije porastom vinove loze pa do početka cvatnje u količini 0,2 kg/ha u 800 l vode/ha. Ljeti u količini 0,3 do 0,4 kg/ha u 1200 do 1600 l vode/ha. Najbolji učinak sredstva u suzbijanju crvenog voćnog pauka u proljeće se postiže kada izađe 70-80% ličinki iz zimskih jaja, a najpovoljnije vrijeme primjene za suzbijanje koprivine grinje je kod praga štetnosti što ljeti vrijedi za obje vrste. Sredstvo djeluje na jaja, ličinke i odrasle oblike grinja iz porodice Tetranychidae. Dozvoljeno je tretirati najviše dva puta godišnje prskanjem ili raspršivanjem.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U proljeće u vrijeme izlaženja ličinki iz zimskih jaja u količini 0,1 kg/ha u 400 l vode/ha, kasnije porastom vinove loze pa do početka cvatnje u količini 0,2 kg/ha u 800 l vode/ha. Ljeti u količini 0,3 do 0,4 kg/ha u 1200 do 1600 l vode/ha. Najbolji učinak sredstva u suzbijanju crvenog voćnog pauka u proljeće se postiže kada izađe 70-80% ličinki iz zimskih jaja, a najpovoljnije vrijeme primjene za suzbijanje koprivine grinje je kod praga štetnosti što ljeti vrijedi za obje vrste. Sredstvo djeluje na jaja, ličinke i odrasle oblike grinja iz porodice Tetranychidae. Dozvoljeno je tretirati najviše dva puta godišnje prskanjem ili raspršivanjem.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 21 dan
crveni voćni pauk
(Panonychus ulmi)
Primjena: U količini 0,125 kg/ha u 500 l vode/ha po 1 m visine krošnje. Najbolji učinak sredstva u suzbijanju crvenog voćnog pauka u proljeće se postiže kada izađe 70-80% ličinki iz zimskih jaja, a najpovoljnije vrijeme primjene za suzbijanje koprivine grinje je kod praga štetnosti što ljeti vrijedi za obje vrste. Sredstvo djeluje na jaja, ličinke i odrasle oblike grinja iz porodice Tetranychidae. Tretirati u stadiju BBCH 69-81, najviše dva puta godišnje prskanjem ili raspršivanjem.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U količini 0,125 kg/ha u 500 l vode/ha po 1 m visine krošnje. Najbolji učinak sredstva u suzbijanju crvenog voćnog pauka u proljeće se postiže kada izađe 70-80% ličinki iz zimskih jaja, a najpovoljnije vrijeme primjene za suzbijanje koprivine grinje je kod praga štetnosti što ljeti vrijedi za obje vrste. Sredstvo djeluje na jaja, ličinke i odrasle oblike grinja iz porodice Tetranychidae. Tretirati u stadiju BBCH 69-81, najviše dva puta godišnje prskanjem ili raspršivanjem.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Ukrasno bilje (u zaštićenom prostoru)

Karenca: Nije primjenjivo.
koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: Primijeniti: - u količini do 0,3 kg/ha u 600 l vode/ha za biljke do visine 50 cm; - u količini do 0,45 kg/ha u 900 l vode/ha za biljke od visine 50 do 125 cm; - u količini do 0,6 kg/ha u 1200 l vode/ha za biljke više od 125 cm. Tretirati od početka napada odnosno od početka pojave vidljivih simptoma/štetnih organizma. Dozvoljeno je tretirati najviše jednom godišnje prskanjem ili raspršivanjem. Sredstvo djeluje na jaja, ličinke i odrasle oblike grinja iz porodice Tetranychidae.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

mekokožne grinje
(Tarsonemidae)
Primjena: Primijeniti: - u količini do 0,3 kg/ha u 600 l vode/ha za biljke do visine 50 cm; - u količini do 0,45 kg/ha u 900 l vode/ha za biljke od visine 50 do 125 cm; - u količini do 0,6 kg/ha u 1200 l vode/ha za biljke više od 125 cm. Tretirati od početka napada odnosno od početka pojave vidljivih simptoma/štetnih organizma. Dozvoljeno je tretirati najviše jednom godišnje prskanjem ili raspršivanjem. Sredstvo djeluje na jaja, ličinke i odrasle oblike grinja iz porodice Tetranychidae.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Ukrasno bilje (na otvorenom)

Karenca: Nije primjenjivo.
koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: Primijeniti: - u količini do 0,3 kg/ha u 600 l vode/ha za biljke do visine 50 cm; - u količini do 0,45 kg/ha u 900 l vode/ha za biljke od visine 50 do 125 cm; - u količini do 0,6 kg/ha u 1200 l vode/ha za biljke više od 125 cm. Tretirati od početka napada odnosno od početka pojave vidljivih simptoma/štetnih organizma. Dozvoljeno je tretirati najviše jednom godišnje prskanjem ili raspršivanjem. Sredstvo djeluje na jaja, ličinke i odrasle oblike grinja iz porodice Tetranychidae.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

grinje šiškarice
(Eriophyidae)
Primjena: Primijeniti: - u količini do 0,3 kg/ha u 600 l vode/ha za biljke do visine 50 cm; - u količini do 0,45 kg/ha u 900 l vode/ha za biljke od visine 50 do 125 cm; - u količini do 0,6 kg/ha u 1200 l vode/ha za biljke više od 125 cm. Tretirati od početka napada odnosno od početka pojave vidljivih simptoma/štetnih organizma. Dozvoljeno je tretirati najviše jednom godišnje prskanjem ili raspršivanjem. Sredstvo djeluje na jaja, ličinke i odrasle oblike grinja iz porodice Tetranychidae.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H332Štetno ako se udiše.
H335Može nadražiti dišni sustav.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P301 + P312AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P403 + P233Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPo 5Prije ponovnog ulaska temeljito provjetriti tretirane površine/staklenike (treba navesti vrijeme) dok se primijenjeno sredstvo ne osuši.
SPe 6Zbog zaštite ptica/divljih vrsta sisavaca treba ukloniti rasuto sredstvo.

Važni datumi

Datum registracije 28.2.2014.
Registracija važi do 27.2.2024.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/12-01/19328.02.201427.02.2024
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/19320.01.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/19317.03.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-UP/I-320-20/12-01/19309.03.2022