Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Magnello

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva MAGNELLO je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u ratarstvu i regulator rasta uljane repice.
Registarski broj UP/I-320-20/13-01/146
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Adresa vlasnika rješenja Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Švicarska
Distributeri Syngenta Agro d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva regulator rasta, fungicid
Područje primjene ratarstvo, poljoprivreda
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva prskanje traktorskim prskalicama

Važni datumi

Datum registracije 21.09.2015.
Registracija važi do 31.12.2024.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Difenkonazol 100 g/l
Tebukonazol 250 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
Coex HDPE/PA 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
f-HDPE 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
f-HDPE 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 35 dana
smeđa pjegavost lista
(Septoria tritici = Zymoseptoria tritici = Mycosphaerella graminicola)
Primjena: MAGNELLO je kombinirani sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim djelovanjem. Primjenjuje se u količini 1 l/ha (100 ml na 1000 m2). Preporučeni utrošak vode je 250-400 l/ha (25-40 l/1000 m2).
Dodatne informacije: Sredstvo se primjenjuje ovisno o uvjetima za razvoj bolesti, od drugog nodija fenofaze izduživanja stabljike (vlatanja) do kraja cvatnje (BBCH 32 – 69). Dozvoljena je najviše jedna primjena tijekom jedne vegetacije.

smeđa hrđa
(Puccinia recondita)
Primjena: MAGNELLO je kombinirani sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim djelovanjem. Primjenjuje se u količini 1 l/ha (100 ml na 1000 m2). Preporučeni utrošak vode je 250-400 l/ha (25-40 l/1000 m2).
Dodatne informacije: Sredstvo se primjenjuje ovisno o uvjetima za razvoj bolesti, od drugog nodija fenofaze izduživanja stabljike (vlatanja) do kraja cvatnje (BBCH 32 – 69). Dozvoljena je najviše jedna primjena tijekom jedne vegetacije.

palež klasa
(Fusarium spp.)
Primjena: MAGNELLO je kombinirani sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim djelovanjem. Primjenjuje se u količini 1 l/ha (100 ml na 1000 m2). Preporučeni utrošak vode je 250-400 l/ha (25-40 l/1000 m2).
Dodatne informacije: Sredstvo se primjenjuje ovisno o uvjetima za razvoj bolesti, od drugog nodija fenofaze izduživanja stabljike (vlatanja) do kraja cvatnje (BBCH 32 – 69). Dozvoljena je najviše jedna primjena tijekom jedne vegetacije.
Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: 63 dana
crne lisne pjegavosti
(Alternaria brassicae)
Primjena: MAGNELLO je kombinirani sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim djelovanjem. Primjenjuje se u količini 0,8 l/ha (80 ml na 1000 m2). Preporučeni utrošak vode je 300-400 l/ha (30-40 l/1000 m2). Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom jedne vegetacije uz vremenski razmak od 90 dana između primjena.
Dodatne informacije: Sredstvo se primjenjuje ovisno o uvjetima za razvoj bolesti, od faze 4-6 listova u jesen i u proljeće od početka rasta stabljike do najkasnije faze žutog pupa (BBCH 14 – 59). Sredstvo MAGNELLO primjenom na uljanoj repici djeluje i kao regulator rasta biljaka. Primjenom u jesen ublažava štete od mraza, a primjenom u proljeće pospješuje rast bočnih izboja.

bijela trulež
(Sclerotinia sclerotiorum)
Primjena: MAGNELLO je kombinirani sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim djelovanjem. Primjenjuje se u količini 0,8 l/ha (80 ml na 1000 m2). Preporučeni utrošak vode je 300-400 l/ha (30-40 l/1000 m2). Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom jedne vegetacije uz vremenski razmak od 90 dana između primjena.
Dodatne informacije: Sredstvo se primjenjuje ovisno o uvjetima za razvoj bolesti, od faze 4-6 listova u jesen i u proljeće od početka rasta stabljike do najkasnije faze žutog pupa (BBCH 14 – 59). Sredstvo MAGNELLO primjenom na uljanoj repici djeluje i kao regulator rasta biljaka. Primjenom u jesen ublažava štete od mraza, a primjenom u proljeće pospješuje rast bočnih izboja.

suha trulež
(Phoma lingam = Leptosphaeria maculans )
Primjena: MAGNELLO je kombinirani sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim djelovanjem. Primjenjuje se u količini 0,8 l/ha (80 ml na 1000 m2). Preporučeni utrošak vode je 300-400 l/ha (30-40 l/1000 m2). Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom jedne vegetacije uz vremenski razmak od 90 dana između primjena.
Dodatne informacije: Sredstvo se primjenjuje ovisno o uvjetima za razvoj bolesti, od faze 4-6 listova u jesen i u proljeće od početka rasta stabljike do najkasnije faze žutog pupa (BBCH 14 – 59). Sredstvo MAGNELLO primjenom na uljanoj repici djeluje i kao regulator rasta biljaka. Primjenom u jesen ublažava štete od mraza, a primjenom u proljeće pospješuje rast bočnih izboja.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H335 Može nadražiti dišni sustav.
H361 Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na neroneno dijete <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H361d Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P201 Prije uporabe pribaviti posebne upute.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P304 + P340 AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.
P308 + P313 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P312 U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/13-01/146 21.09.2015. 31.12.2024.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/13-01/146 01.07.2016. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/13-01/146 28.05.2018. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/13-01/146 05.09.2018. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/13-01/146 11.09.2019. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/13-01/146 24.06.2020. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/13-01/146 25.06.2020. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/13-01/146 26.06.2020. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/13-01/146 30.04.2021. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/13-01/146 04.01.2022. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/13-01/146 01.02.2023. -

Primjena na kulture