Luna Privilege

LUNA PRIVILEGE je fungicid namijenjen suzbijanju sive plijesni na vinovoj lozi.

Količina djelatne tvari u % 50,00% Fluopiram
Datum registracije 09.02.2015.
Registracija vrijedi do 31.01.2025.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Fluopiram (50,00%)

Fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i povrćarstvu.