Luna Privilege

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva LUNA PRIVILEGE je fungicid namijenjen suzbijanju sive plijesni na vinovoj lozi.
Registarski broj UP/I-320-20/13-01/380
Vlasnik registracije BAYER AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik
Bayer d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
COEX HDPE s unutarnjim slojem od EVOH100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE s unutarjim slojem od PA100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE s unutarnjim slojem od EVOH250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE s unutarjim slojem od PA250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE s unutarnjim slojem od EVOH500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE s unutarjim slojem od PA500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE s unutarnjim slojem od EVOH1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE s unutarjim slojem od PA1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE s unutarnjim slojem od EVOH5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE s unutarjim slojem od PA5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE s unutarnjim slojem od EVOH10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE s unutarjim slojem od PA10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Fluopiram807

658066-35-4

500,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 21 dan
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Primjenjuje se u količini sredstva 0,5 l/ha (u koncentraciji od 0,05% uz utrošak vode od 1000 l/ha). Ukoliko se za primjenu sredstva koriste strojevi koji imaju niži utrošak vode, potrebno je povećati koncentraciju sredstva kako bi se osigurala količina sredstva od 0,5 l/ha. Sredstvo se koristi u fazi od zatvaranja grozda do zriobe. Maksimalni broj tretiranja tijekom jedne vegetacije je dva puta, s minimalnim razmakom od 12 dana između tretiranja. Sredstvo se primjenjuje leđnim prskalicama i raspršivačima ili traktorskim raspršivačima.

Vinova loza (stolne sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 3 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Primjenjuje se u količini sredstva 0,5 l/ha (u koncentraciji od 0,05% uz utrošak vode od 1000 l/ha). Ukoliko se za primjenu sredstva koriste strojevi koji imaju niži utrošak vode, potrebno je povećati koncentraciju sredstva kako bi se osigurala količina sredstva od 0,5 l/ha. Sredstvo se koristi u fazi od zatvaranja grozda do zriobe. Maksimalni broj tretiranja tijekom jedne vegetacije je dva puta, s minimalnim razmakom od 12 dana između tretiranja. Sredstvo se primjenjuje leđnim prskalicama i raspršivačima ili traktorskim raspršivačima.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H351Sumnja na moguće uzrokovanje raka .
H411Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P281Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P405Skladištiti pod ključem.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 9.2.2015.
Registracija važi do 31.1.2025.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/13-01/38009.02.201531.01.2025
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/38022.01.2016
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/38016.02.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/38023.02.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/38029.06.2020