LUNA CARE

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Sredstvo LUNA CARE je fungicid i baktericid za suzbijanje biljnih bolesti u voćarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/15-01/375
Vlasnik registracije BAYER AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid, baktericid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
LDPE/Al/LDPE1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
LDPE/Al/LDPE2,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
LDPE/Al/LDPE3,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
LDPE/Al/LDPE4,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
LDPE/Al/LDPE5,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
LDPE/Al/LDPE6,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
LDPE/Al/LDPE7,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
LDPE/Al/LDPE8,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
LDPE/Al/LDPE9,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
LDPE/Al/LDPE10,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
LDPE/Al/LDPE11,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
LDPE/Al/LDPE12,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Fluopiram807

658066-35-4

50,00 g/kgec.europa.eu
Fosetil38415845-66-6666,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 28 dana
krastavost
(Venturia inaequalis)
Primjena: Sredstvo se koristi u količini od 1 kg/ha na 1 m visine krošnje uz korištenje 500 L vode/ha do maksimalno 3 kg/ha uz korištenje 1500 L vode/ha. Sredstvo se na jabuki koristi od stadija bubrenja cvjetnih pupova (BBCH 51) do stadija vidljivih cvjetnih pupova (BBCH 55) te od stadija plodova veličine 10 mm (BBCH 71) do dozrijevanja plodova (BBCH 81). Sredstvo na jabuki ne primjenjivati tijekom cvatnje. Zbog moguće fitotoksičnosti, sredstvo se ne smije koristiti na sorti Zlatni delišes, njenim klonovima i sortama koje potječu od Zlatnog delišesa. Na jabuki su dozvoljene najviše tri primjene sredstva godišnje, uz najmanji razmak između primjena od 7 dana. Najmanji dozvoljeni utrošak vode je 300 L/ha

pepelnica
(Podosphaera leucotricha)
Primjena: Sredstvo se koristi u količini od 1 kg/ha na 1 m visine krošnje uz korištenje 500 L vode/ha do maksimalno 3 kg/ha uz korištenje 1500 L vode/ha. Sredstvo se na jabuki koristi od stadija bubrenja cvjetnih pupova (BBCH 51) do stadija vidljivih cvjetnih pupova (BBCH 55) te od stadija plodova veličine 10 mm (BBCH 71) do dozrijevanja plodova (BBCH 81). Sredstvo na jabuki ne primjenjivati tijekom cvatnje. Zbog moguće fitotoksičnosti, sredstvo se ne smije koristiti na sorti Zlatni delišes, njenim klonovima i sortama koje potječu od Zlatnog delišesa. Na jabuki su dozvoljene najviše tri primjene sredstva godišnje, uz najmanji razmak između primjena od 7 dana. Najmanji dozvoljeni utrošak vode je 300 L/ha

bakterijska palež
(Erwinia amylovora)
Primjena: Sredstvo se koristi u količini od 1 kg/ha na 1 m visine krošnje uz korištenje 500 L vode/ha do maksimalno 3 kg/ha uz korištenje 1500 L vode/ha. Sredstvo se na jabuki koristi od stadija bubrenja cvjetnih pupova (BBCH 51) do stadija vidljivih cvjetnih pupova (BBCH 55) te od stadija plodova veličine 10 mm (BBCH 71) do dozrijevanja plodova (BBCH 81). Sredstvo na jabuki ne primjenjivati tijekom cvatnje. Zbog moguće fitotoksičnosti, sredstvo se ne smije koristiti na sorti Zlatni delišes, njenim klonovima i sortama koje potječu od Zlatnog delišesa. Na jabuki su dozvoljene najviše tri primjene sredstva godišnje, uz najmanji razmak između primjena od 7 dana. Najmanji dozvoljeni utrošak vode je 300 L/ha

rak kore
(Nectria galligena)
Primjena: Sredstvo se koristi u količini od 1 kg/ha na 1 m visine krošnje uz korištenje 500 L vode/ha do maksimalno 3 kg/ha uz korištenje 1500 L vode/ha. Sredstvo se na jabuki koristi od stadija bubrenja cvjetnih pupova (BBCH 51) do stadija vidljivih cvjetnih pupova (BBCH 55) te od stadija plodova veličine 10 mm (BBCH 71) do dozrijevanja plodova (BBCH 81). Sredstvo na jabuki ne primjenjivati tijekom cvatnje. Zbog moguće fitotoksičnosti, sredstvo se ne smije koristiti na sorti Zlatni delišes, njenim klonovima i sortama koje potječu od Zlatnog delišesa. Na jabuki su dozvoljene najviše tri primjene sredstva godišnje, uz najmanji razmak između primjena od 7 dana. Najmanji dozvoljeni utrošak vode je 300 L/ha

Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 28 dana
krastavost
(Venturia pyrina)
Primjena: Sredstvo se koristi u količini od 1 kg/ha na 1 m visine krošnje uz korištenje 500 L vode/ha do maksimalno 3 kg/ha uz korištenje 1500 L vode/ha. Sredstvo se na kruški koristi od stadija bubrenja cvjetnih pupova (BBCH 51) do dozrijevanja plodova (BBCH 81). Na kruški su dozvoljene najviše tri primjene sredstva godišnje, uz najmanji razmak između primjena od 7 dana. Najmanji dozvoljeni utrošak vode je 300 L/ha. Bez obzira na utrošak škropiva, uvijek treba osigurati ravnomjernu raspodjelu sredstva po svim dijelovima biljke koji su izloženi zarazi.

smeđa pjegavost
(Stemphylium vesicarium)
Primjena: Sredstvo se koristi u količini od 1 kg/ha na 1 m visine krošnje uz korištenje 500 L vode/ha do maksimalno 3 kg/ha uz korištenje 1500 L vode/ha. Sredstvo se na kruški koristi od stadija bubrenja cvjetnih pupova (BBCH 51) do dozrijevanja plodova (BBCH 81). Na kruški su dozvoljene najviše tri primjene sredstva godišnje, uz najmanji razmak između primjena od 7 dana. Najmanji dozvoljeni utrošak vode je 300 L/ha. Bez obzira na utrošak škropiva, uvijek treba osigurati ravnomjernu raspodjelu sredstva po svim dijelovima biljke koji su izloženi zarazi.

bakterijska palež
(Erwinia amylovora)
Primjena: Sredstvo se koristi u količini od 1 kg/ha na 1 m visine krošnje uz korištenje 500 L vode/ha do maksimalno 3 kg/ha uz korištenje 1500 L vode/ha. Sredstvo se na kruški koristi od stadija bubrenja cvjetnih pupova (BBCH 51) do dozrijevanja plodova (BBCH 81). Na kruški su dozvoljene najviše tri primjene sredstva godišnje, uz najmanji razmak između primjena od 7 dana. Najmanji dozvoljeni utrošak vode je 300 L/ha. Bez obzira na utrošak škropiva, uvijek treba osigurati ravnomjernu raspodjelu sredstva po svim dijelovima biljke koji su izloženi zarazi.

bakterijsko sušenje mladica
(Pseudomonas syringae)
Primjena: Sredstvo se koristi u količini od 1 kg/ha na 1 m visine krošnje uz korištenje 500 L vode/ha do maksimalno 3 kg/ha uz korištenje 1500 L vode/ha. Sredstvo se na kruški koristi od stadija bubrenja cvjetnih pupova (BBCH 51) do dozrijevanja plodova (BBCH 81). Na kruški su dozvoljene najviše tri primjene sredstva godišnje, uz najmanji razmak između primjena od 7 dana. Najmanji dozvoljeni utrošak vode je 300 L/ha. Bez obzira na utrošak škropiva, uvijek treba osigurati ravnomjernu raspodjelu sredstva po svim dijelovima biljke koji su izloženi zarazi.

rak kore
(Nectria galligena)
Primjena: Sredstvo se koristi u količini od 1 kg/ha na 1 m visine krošnje uz korištenje 500 L vode/ha do maksimalno 3 kg/ha uz korištenje 1500 L vode/ha. Sredstvo se na kruški koristi od stadija bubrenja cvjetnih pupova (BBCH 51) do dozrijevanja plodova (BBCH 81). Na kruški su dozvoljene najviše tri primjene sredstva godišnje, uz najmanji razmak između primjena od 7 dana. Najmanji dozvoljeni utrošak vode je 300 L/ha. Bez obzira na utrošak škropiva, uvijek treba osigurati ravnomjernu raspodjelu sredstva po svim dijelovima biljke koji su izloženi zarazi.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H411Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P337 + P313Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 23.4.2020.
Registracija važi do 30.4.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/15-01/37523.04.202030.04.2022